ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ
ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ
17/12/2021
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ τό νέο Τεῦχος ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021
21/11/2021
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ τό Τεῦχος ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021
17/12/2021
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ τό νέο Τεῦχος ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022
27/02/2014
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
21/11/2021
Τεῦχος ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021
12/01/2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Mailing list
Δώστε μας το email σας και μείνετε ενήμεροι

Ἡ καλύτερη ἀπόφαση τῆς ζωῆς μου


Ἡ καλύτερη ἀπόφαση τῆς ζωῆς μου

(ΤΕΥΧΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021)

 

Ἐμμανουήλ Παναγόπουλου Ἄμ. Ἐπ. Καθηγητῆ Χειρουργικῆς τ. Συντ/στῆ Δ/ντῆ ΕΣΥ

Τήν ἀφορμή γιά τό κείμενο πού ἀκολουθεῖ τήν ἔδωσε μία ἀνάρτηση σέ κάποιες ἱστοσελίδες. Ἡ ἀνάρτηση ἀναφερόταν στήν περίπτωση μίας νεαρῆς γυναίκας, τῆς 29χρονης Ρόζι Χίγκς, βοηθοῦ σέ σχολεῖο γιά παιδιά μέ εἰδικές ἀνάγκες, πού κατά τή διάρκεια τῆς καραντίνας στό Λονδίνο γέννησε ἕνα ἀγοράκι μέ ἕνα χέρι καί χωρίς πόδια, τόν Χένρι. Κατά τήν διάρκεια τῆς ἐγκυμοσύνης της οἱ γιατροί τήν εἶχαν ἐνημερώσει ὅτι τό παιδί πού κυοφοροῦσε μπορεῖ νά ἔχει τό σύνδρομο τῆς ἀμνιακῆς ταινίας, τό ὁποῖο δέν ἐπιτρέπει στά ἄκρα τοῦ μωροῦ νά ἀναπτυχθοῦν σωστά στή μήτρα. Ὅπως εἶπε ἡ ἴδια, ἡ ἐνημέρωση τῶν γιατρῶν τήν ἀναστάτωσε, ἀλλά ταυτόχρονα δέν εἶχε καμία ἀμφιβολία ὅτι θά τό κρατοῦσε ὅ,τι καί νά τήν συμβούλευαν. Μάλιστα στίς ἐρωτήσεις τῶν συγγενῶν καί τῶν φίλων της ἄν θά τό κρατοῦσε ἤ θά προχωροῦσε σέ ἔκτρωση, ἀπαντοῦσε χαρακτηρίζοντας τήν ἀπόφασή της νά γεννήσει τό μωρό της ὡς τήν καλύτερη πού πῆρε ποτέ στή ζωή της.

Ἀσφαλῶς ἡ περίπτωση τῆς Ρόζι Χίγκς δέν εἶναι ἡ μοναδική. Συνήθως τά Μέσα Ἐνημέρωσης δέν πολυενδιαφέρονται γιά τήν δημοσιοποίηση τέτοιων περιπτώσεων. Ὑπάρχουν πολλές ἡρωίδες γυναῖκες πού ἔχουν ἀντισταθεῖ στόν πειρασμό τῆς ἔκτρωσης, ἀκόμα καί ὅταν κυοφοροῦν ἄρρωστα ἤ ἀνάπηρα παιδιά ἤ καί διατρέχουν σοβαρό κίνδυνο τῆς ζωῆς τους. Στό περιοδικό Ἡ Δράση μας (Μάρτιος 2015) δημοσιεύθηκε ἕνα σχόλιο μέ τίτλο: «Τό ἡρωικό φρόνημα τῆς Γιουανγιουάν Κίου». Τό σχόλιο ἀναφερόταν στήν περίπτωση μιᾶς νεαρῆς 26χρονης κινέζας τηλεπαρουσιάστριας πού κατά τήν διάρκεια τῆς ἐγκυμοσύνης της διαγνώστηκε μέ καρκίνο τοῦ μαστοῦ. Ἐκείνη ὅμως δέν προχώρησε σέ ἔκτρωση, ἀλλά ἀνέβαλε τή θεραπεία της γιά μετά τή γέννηση τοῦ μωροῦ της, μέ συνέπεια τήν ἐπέκταση τῆς νόσου της. Μετά τόν θάνατό της ὁ σύζυγός της, καί αὐτός δημοσιογράφος, ἀνέφερε ὅτι ἦταν ἐπιλογή τῆς Γιουανγιουᾶν νά σώσει τό μωρό της καί γιά τήν ἀπόφασή της αὐτή οὐδέποτε μετάνιωσε.

Στόν ἀντίποδα δυστυχῶς βρίσκονται ἑκατοντάδες χιλιάδες γυναῖκες σέ ὅλο τόν κόσμο πού γιά διαφόρους λόγους, εὐλογοφανεῖς ἤ μή, ἀσήμαντους καί ἐγωιστικούς στίς περισσότερες τῶν περιπτώσεων, ἤ καί πιεζόμενες ἀπό τόν σύντροφό τους ἤ καί ἀπό τό οἰκογενειακό τους περιβάλλον, ἐπιλέγουν τήν ἔκτρωση, ἀκόμη καί ἄν κυοφοροῦν ἀπόλυτα ὑγιή καί ἀρτιμελή μωρά, θεωρώντας τήν ἐπιλογή τους αὐτή καλύτερη καί συμφερότερη ἀπό τή συνέχιση τῆς ἐγκυμοσύνης τους. Τό ἀκόμη χειρότερο εἶναι τό ὅτι οἱ «πολιτισμένες» δυτικές κοινωνίες, ἐγκλωβισμένες σέ μιά κουλτούρα θανάτου καί ἄκρατου δικαιωματισμοῦ, συνεχῶς χαλαρώνουν καί διευρύνουν τίς προϋποθέσεις «νόμιμης» ἔκτρωσης καί «νόμιμης» εὐθανασίας, πού καί τά δύο, ἔκτρωση καί εὐθανασία, συνιστοῦν ἀφαίρεση ἀνθρώπινης ζωῆς, τή στιγμή μάλιστα πού οἱ ἴδιες αὐτές κοινωνίες, ὀρθά σκεπτόμενες, αὐστηροποιοῦν τίς ποινές γιά τήν κακοποίηση ἤ καί τή θανάτωση ἀδέσποτων ζώων.

Ἡ ἔκτρωση σέ καμία περίπτωση δέν ἀποτελεῖ λύση. Οἱ συνέπειές της, σωματικές, ψυχολογικές καί πνευματικές, θά συνοδεύουν τίς γυναῖκες καί τούς συντρόφους τους ὄχι μόνο στόν παρόντα κόσμο ἀλλά καί στόν μέλλοντα αἰώνα, ἀφοῦ οἱ ψυχές τῶν ἐκτρωμένων ἐμβρύων, κατά τόν ἅγιο Ἀναστάσιο Σιναΐτη*, δέν πεθαίνουν καί δέν χάνονται, ἀλλά θά βρεθοῦν μαζί μας «ἐν τῇ ἀναστάσει» καί θά κρίνουν καί τούς γονεῖς τους πού τούς στέρησαν τήν ἐπίγεια ζωή καί τούς γιατρούς πού τά θανάτωσαν.

 

(*) «Καί γάρ καί ἐκ τῶν ἐμβρύων ἤ ἐκτρωμάτων αἱ ψυχαί οὐ θανατοῦνται οὐδέ ἀπόλλυνται ἀλλά σύν ἡμῖν πρός τόν Θεόν ἐν τῇ ἀναστάσει ἐπισυνάγονται τῇ ἀρρήτω ἐνεργείᾳ καί παντοδυνάμῳ τοῦ Θεοῦ». Ἀναστασίου τοῦ Σιναΐτου. Ἐρωτήσεις-Ἀποκρίσεις. Ἐρώτηση 91, PG89,725.  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Περιοδικό “Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ”
Μαυρομιχάλη 32, Τ.Κ. 10680
Αθήνα
ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΤΕΥΧΗ
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ

active³ 4.7 · IPS κατασκευή ιστοσελίδων · Όροι χρήσης