ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ
ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ
12/01/2017
ΕΚΟΙΜΗΘΗ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΙ ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ «Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ»
27/02/2014
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
12/01/2017
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ τό νέο Τεῦχος ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017
02/05/2012
Μόλις κυκλοφόρησε DVD μέ ὅλη τήν ὕλη τῶν 50 ἐτῶν καί πλῆρες ψηφιακό Εὑρετήριο. Συνοδεύεται ἀπό Βιβλίο-Εὑρετήριο
Mailing list
Δώστε μας το email σας και μείνετε ενήμεροι

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011


Περιοδικό Ἡ Δράση μας, ἔτος Ν', τ. 492, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011

 

Περιεχόμενα

 * Χρειαζόμαστε ὅραμα (Διαβάστε ὁλόκληρο τό ἄρθρο) 
(Χρειαζόμαστε ἐπειγόντως ὅραμα.
Ὅραμα πίστης καί φιλοπατρίας...
Μεθυστικό σάν οἶνο παλαιό καί δυνατό σάν νέο
)

*  Ἔγιναν φτωχοί γιά τήν Ἑλλάδα
(Ἀπό δική τους πρωτοβουλία, ἀπό προσωπική τους μεγαλόπνοη ἐπιλογή,
ἀπό ἀγάπη βαθιά καί πάθος γιά τή μητέρα Πατρίδα.

Πότε; ποιοί; ἀπό πλούσιοι ἔγιναν φτωχοί;...)

*  Θυσία: ὁ δρόμος τῶν ἡρώων
(Στή ζωή ὑπάρχουν πολλοί δρόμοι.
Δρόμοι τῆς προσφορᾶς καί δρόμοι τῆς ἄνεσης.
Ὑπάρχουν οἱ δρόμοι καί ὁ δρόμος.
Ὁ δρόμος τῆς πίστης καί τῆς ἐλευθερίας.
Ὁ δρόμος τῆς ἀρετῆς καί τῆς θυσίας...)


 *  Στό γνόφο τῆς ἀνασφάλειας;
(Στίς ἰδιαίτερα κρίσιμες ἱστορικές συγκυρίες πού διάγει ἡ πατρίδα μας
ὁ γνόφος τῆς ἀνασφάλειας γιά τό μέλλον τοῦ τόπου μας
δέν μπορεῖ νά λυθεῖ ἀπό τίς πολιτικές τακτικές πού ἐξυπηρετοῦν
σκοτεινά παγκόσμια συμφέροντα.
Ζητᾶ ἐπιτακτικά τήν τακτική τῆς προσευχῆς
καί τῆς θερμῆς ἐπίκλησης  τῆς Ἁγίας Σκέπης...)


*  Γονατίσαμε καί δέν γονατίσαμε
(Ὀκτώβριος 1940. Τότε πού γονατίσαμε,...
γιά νά μή γονατίσουμε. Καί σταθήκαμε ὄρθιοι!...)


*  Κατοπτρισμός
(Ὀκτώβρης!... ῾Ο μήνας πού ἀξίζει νά καθρεφτίσουμε τήν καρδιά μας
στήν καρδιά τῶν πατέρων καί τῶν πάππων μας.

Μέ τήν ἐλπίδα ὅτι θά φανοῦμε ἀντάξιοί τους!)

*  Ἀπό τήν προσφορά τῶν στρατιωτικῶν ἱερέων
(Ἀληθινά περιστατικά ἀπό τόν πόλεμο τοῦ ᾽40)

*  Ἡ Ναυμαχία τοῦ Ναβαρίνου 

*  Ἡ τέχνη ἐπιστρατευμένη στό μέτωπο
(Δεκανέας πυροβολικοῦ, στρατευμένος στήν πρώτη γραμμή
ὁ Ἀλέξανδρος Ἀλεξανδράκης γράφει:
«Οἱ εἰκόνες τοῦ μετώπου καί τῆς ὑπεράνθρωπης προσπάθειάς μας
στόν συντριπτικά ἄνισο ἀγώνα ἔρχονται καί ξανάρχονται
στή ζωγραφική μου σάν ἀνεξόφλητο χρέος»
καί κάνουν τήν καλλιτεχνική του φλέβα νά πάλλεται.
..)

*  2.000 χρόνια παρακμῆς ἤ δημιουργίας; (Β΄)
(Διαβάστε ὁλόκληρο τό ἄρθρο) 
(Ἀπαντώντας στίς αἰτιάσεις τοῦ ἀρθρογράφου
τοῦ Περιοδικοῦ Focus Michael Klonovsky)


*  Ἡ καρέκλα τῆς Ἑλένης
(...ἄλλη ἡ καρέκλα τοῦ ὑπαλλήλου τοῦ Δημοσίου, ...,
ἄλλη ἡ πολυθρόνα τοῦ Διευθυντοῦ, ἄλλη ἡ δικαστική καθέδρα,
ἄλλη ἡ ἕδρα Πανεπιστημίου, ..., ἄλλη ἡ καρέκλα πού ... ζητάει ἡ Ἑλένη!)


*  Ἡ ἀνήθικη ἠθική ἀγοραπωλησίας ὀργάνων
(τοῦ Ἐμμ. Παναγόπουλου
Ἄμ. Ἐπικ. Καθηγητῆ Χειρουργικῆς τ. Συντ/στῆ Δ/ντῆ Χειρ/γοῦ ΕΣΥ)

*  Τολμοῦμε νά ἐλπίζουμε
(Ἄν ὁ Νίτσε φώναζε: «ἄνθρωποι, ἀπελπιστεῖτε, δέν ἔχετε πατέρα»,
ἡ νίκη τῆς Ὀρθοδοξίας στή γειτονική χώρα
μᾶς κάνει νά ἐπαναλαμβάνουμε τό μήνυμά της:

«Τολμοῦμε νά ἐλπίζουμε», γιατί ἔχουμε «Στοργικό Πατέρα»!)

*  «Κι ἀπ᾽ τούς ψηλούς κι απ᾽ τούς κοντούς ἀπέχουν ἴδια τ᾽ ἄστρα»
(Ἄν δέν βάλουμε σημεῖο ἀναφορᾶς νά ἀπέχει
ἀπό μᾶς τούς καθημερινούς ψηλούς-κοντούς ἀνθρώπους
τόσο πολύ ὅσο τ’ ἀστέρια, φαίνεται τελικά πώς δέν μποροῦμε
νά τά βροῦμε οὔτε μέσα μας, οὔτε καί μεταξύ μας...)
 

*  Πολιτευόμαστε χωρίς Θεό (Διαβάστε ὁλόκληρο τό ἄρθρο)
(Πτωχεύσαμε κυρίως καί πρό παντός
διότι ἀπεμπολήσαμε τόν Ὀρθόδοξο πνευματικό μας πλοῦτο,
ἤ, ὀρθότερα, διότι ἀπεμπολήσαμε τόν ἴδιο τόν Χριστό...)


*  Ἡ ἡμέρα ἡ μία
(Γεωργίου Ἰ. Γούναρη, Ὁμ. Καθηγητοῦ Θεωρ. Φυσικῆς
Ἀριστoτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)

* Τό ἀπουσιολόγιο
(...τό πιό περίβλεπτο ἀπουσιολόγιο πού εἶχα δεῖ,
μέ ἀνοιχτή πρόσβαση σέ ὅλους, μικρούς-μεγάλους,
ἁρμόδιους καί ἰδιῶτες. Παράξενο ἔ;...)


* Γερμανία: ὁ μεγαλύτερος ἁμαρτωλός
(Τό κείμενο εἶναι κατεξοχήν ἀποκαλυπτικό.
᾽Αποκτᾶ δέ ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον, διότι προέρχεται
ἀπό τόν Γερμανό καθηγητή Οἰκονομικῆς Ἱστορίας
τοῦ London School of Economic κ. Albrecht Ritschl (Ἄλμπρεχτ Ρίτσλ).)


* Ἐμπειρίες ἀπό τή ΧΦΔ
(Ἐμπειρίες ἀπό τά 50 χρόνια τῆς Χριστιανικῆς Φοιτητικῆς Δράσης) 


Μόνιμες στήλες

* Γράμματα στή Σύνταξη

 * ᾽Απόψεις καί σκέψεις

 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Περιοδικό “Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ”
Μαυρομιχάλη 32, Τ.Κ. 10680
Αθήνα
ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΤΕΥΧΗ
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ

active³ 4.7 · IPS κατασκευή ιστοσελίδων · Όροι χρήσης