ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ
ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ
12/01/2017
ΕΚΟΙΜΗΘΗ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΙ ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ «Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ»
27/02/2014
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
12/01/2017
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ τό νέο Τεῦχος ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017
02/05/2012
Μόλις κυκλοφόρησε DVD μέ ὅλη τήν ὕλη τῶν 50 ἐτῶν καί πλῆρες ψηφιακό Εὑρετήριο. Συνοδεύεται ἀπό Βιβλίο-Εὑρετήριο
Mailing list
Δώστε μας το email σας και μείνετε ενήμεροι

ΜΑΡΤΙΟΣ 2012


Περιοδικό Ἡ Δράση μας, ἔτος ΝΑ', τ. 497, ΜΑΡΤΙΟΣ 2012


Περιεχόμενα


Θρην 

(ποίημα)

 Ἡ κληρονομιά
(Καθώς ξημερώνει ἡ λαμπρή ἐπέτειος τῆς 25ης Μαρτίου τοῦ 1821·
καθώς τό ἴδιο ἀποφασιστικά, ὅπως πάντα,
ὑψώνεται στόν ἱστό της ἡ γαλανόλευκη σημαία μας,

ἀναρωτιόμαστε ἄν χάθηκαν τά χαρακτηριστικά τῆς φυλῆς μας...)

 «Πάντα δεύτερα τῆς δόξης αὐτῆς»
(Ἀποσπάσματα ἀπό τόν θαυμάσιο λόγο
του Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Γερμανοῦ Β΄
στόν Εὐαγγελισμό τῆς Θεοτόκου)

 Μάτια σκυμμένα
(Συκοφαντήθηκαν. Χλευάστηκαν. Ὑβρίστηκαν. Ἐξευτελίστηκαν.
Ἦρθαν οἱ βέβηλοι καί βάσκαναν τά πιό ὄμορφα μάτια.
Τά μάτια τά σκυμμένα...)


 Ὁ Ἰάκωβος κι ὁ πασάς
(Τότε πού οἱ Τοῦρκοι ἦταν ἐδῶ, καί ζοῦσαν ἀπό τό πλιάτσικο,
ἅρπαξε καί φάε δηλαδή,
ἔβαλαν στό μάτι ἕνα μοναστήρι τοῦ Ἁι- Γιάννη
καί ἀποφάσισαν νά πᾶνε νά τό πάρουν...)


 Πνευματική ἀναγέννηση
(Τή Β΄ Κυριακή τῶν Νηστειῶν, τιμᾶται
ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς Ἐπίσκοπος Θεσσαλονίκης.
Θεωρεῖται συντελεστής τῆς πνευματικῆς κίνησης
πού ἐμφανίζεται αὐτή τήν ἴδια ἐποχή
καί ὀνομάζεται Παλαιολόγεια Ἀναγέννηση.
Σ’ αὐτήν τήν ἀναγέννηση, συνέβαλε ἡ ἐπικράτηση τῶν ἰδεῶν τῶν Ἡσυχαστῶν,
πού ὡς βασικό ἐκφραστή εἶχαν
τόν Ἐπίσκοπο Θεσσαλονίκης Γρηγόριο Παλαμᾶ)


 Ἀναζητώντας τήν Ἑλλάδα
(Ὁ ποιητής ἐπιμένει διαχρονικά μέ τούς στίχους του:
«Κι ἄν πέσαμε σέ πέσιμο πρωτάκουστο
καί σέ γκρεμό κατρακυλήσαμε
πού πιό βαθύ καμιά φυλή δέν εἶδε ὥς τώρα,
εἶναι γιατί μέ τῶν καιρῶν τό πλήρωμα
ὅμοια βαθύ ἕν᾽ ἀνέβασμα μᾶς μέλλεται
πρός ὕψη οὐρανοφόρα»...)

 Τό ὑπέροχο οἰκοδόμημα
(Μεγαλειώδης καί ἀσύλληπτη ἡ δημιουργία.
Ἀπ᾽ τή μιά μεριά τά ἑκατοντάδες δισεκατομμύρια τῶν γαλαξιῶν
καί ἀπ᾽ τήν ἄλλη ἡ ἀπέραντη ποικιλία τῆς ζωῆς,
ὅπου κάθε ξεχωριστό ὄν εἶναι ἕνας ἀπέραντα πολύπλοκος ὀργανισμός...)


 «Ellada, agapi mou»
(Ἀναδημοσιεύουμε ἀπόσπασμα τῆς ἀπάντησης τοῦ κ. Ρολάν
στό πρόσφατο δισέλιδο δημοσίευμα τῆς «Monde»
μέ τίτλο «Ἑλλάδα - Εὐρώπη: ἡ μεγάλη παρεξήγηση»,
ὅπου ἀμφισβητοῦνταν ἡ εὐρωπαϊκότητα τῆς χώρας μας)

 Ἡ κρυμμένη σάλπιγγα
(Πανάγαθε Κύριε, βοήθησέ με νά ξεσκεπάσω
ἀπό τά πάθη μου τή σάλπιγγα αὐτή,
που μόλις πού ἀκούγεται ἡ φωνή της.
Κι ἄς μέ ὁδηγήσει αὐτή ἐμπρός στή θύρα τῆς Βασιλείας Σου.
Ἀλίμονο, διότι ἔχει περάσει τόσος χρόνος ἀπό τή ζωή μου
καί συνεχῶς δικαιολογίες βρίσκω...)

*   Συνέντευξη τοῦ π. Ἰώβ Τάλατς (Γ΄)
(Πάρα πολύ ἐνδιαφέρουσα συνεντεύξη τοῦ ἡγουμένου π. ᾽Ἰώβ Τάλατς,
πνευματικοῦ τῶν Ρώσων ἀστροναυτῶν.
῾Η συνέντευξη πού θά δημοσιευθεῖ σέ συνέχειες
ἀποτελεῖ ἀπάντηση-καταπέλτη στήν κομπάζουσα ἀθεΐα
προβάλλει τόν θρίαμβο τῆς πίστης καί ἐπιβεβαιώνει
τή διαχρονική δύναμη τῆς ᾽Ὀρθοδοξίας.)


*   Ὁ «χρυσοδωδέκατος» πάμπτωχος γιά τήν πατρίδα
(Ὁ ἀγάς πού ἔριξε αἱμόφυρτο τόν ἔμπορο τῆς Τρίπολης Δημήτριο Σέκερη
στήν ἀγκαλιά τοῦ πρωτογυιοῦ του Παναγιώτη εἶχε κάνει τόσο καλό,
χωρίς νά τό ξέρει, γιά τῆς Ἑλλάδος τήν λευτεριά...)


*   Παραβολή τῶν μυρίων ταλάντων
(ποίημα)

*   «Ἡ Ἀρχαία Μακεδονία δέν εἶναι δική μας»
(Δήλωση τοῦ πρώην πρωθυπουργοῦ τῆς ΠΓΔΜ Νίκολα Γκρούεφσκι)

*   Τά ὄμορφα λόγια
(Τά ὄμορφα λόγια τά ἔψαξα καί τά βρῆκα εὔκολα.
Σέ ποιήματα, σέ στίχους καί βιβλία...

Καί εἶπα μετά νά ζήσω. Εἶπα, ἔτσι ὄμορφα πού φαίνονται,
ἀλήθεια θά εἶναι. Ζωή θά εἶναι.
Μά αὐτά ἀπό τίς γραμμές τους δέν ξεκολλοῦσαν μέ τίποτα...)


*   «Ἀνανεώνεται ἡ Ἱστορία»;
(Ἡ κυρίαρχη σήμερα ἱστοριογραφία στήν Ἑλλάδα ἀναπαράγει
μεταπρατικά ἐθνομηδενιστικές θέσεις τῆς παγκοσμιοποίησης,
προσπαθώντας νά πείσει τόν μέσο Ἕλληνα, καί κυρίως τή νέα γενιά,
πώς ἡ συλλογική ἱστορική μνήμη πού κληρονομήσαμε
ἀντιφάσκει πρός τήν ἱστορική ἐπιστήμη.
Ἐκμεταλλεύεται δέ γιά τό σκοπό αὐτό ὄχι μόνο
τίς πανεπιστημιακές καθέδρες, στό βαθμό πού τίς ἐλέγχει,
ἀλλά καί τά στρατευμένα σ’ αὐτήν Μ.Μ.Ε.
πολιτιστικά δρώμενα τοῦ τόπου, Μ.Κ.Ο. καί ἐκδόσεις... )


*   Τό genpet, τό ἐκλέρ καί ὁ νυχτεριδάνθρωπος
(Ἡ ἐποχή μας μᾶς ὁδηγεῖ ἀσφαλῶς
σέ μιά πλήρη ἐξάρτηση ἀπό τήν πληροφορία.
Ἀκόμα περισσότερο, σέ μιά ἐξάρτηση ἀπό τό διαδίκτυο,
στό ὁποῖο εἶναι δύσκολο νά ἐλέγξει κανείς τήν ἀλήθεια...)


*   Λόγος εἰς Ἁγίαν Λαύραν
(Λόγος τοῦ ἀείμνηστου σοφοῦ καθηγητῆ τῆς Φιλοσοφίας
στό Πανεπ. Ἀθηνῶν καί ἀκαδημαϊκοῦ Ἰωάννη Ν. Θεοδωρακόπουλου)


*   Ἕλληνες! Νά σώσουμε τήν ἰδιοπροσωπία μας
(Ὁ Ἴων Δραγούμης ἔγραφε προφητικά
καί γιά τήν Ἑνωμένη Εὐρώπη τῶν ἡμερῶν μας:
«Ναί, τό βλέπω πώς ἡ Εὐρώπη ἑνώνεται,
πώς τά ἔθνη καί οἱ φυλές ζυγώνουν ἡ μία τήν ἄλλλη.
Ἀλλά ἐγώ εἶμαι ἕνας καί ἐγώ θά ἀκουμπήσω
ἐπάνω στούς γύρω μου ἀνθρώπους. Καί αὐτοί εἶναι οἱ Ἕλληνες»...)


Μόνιμες στήλες

* Γράμματα στή Σύνταξη  

* Παρεμβάσεις

 * ᾽Απόψεις καί σκέψεις

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Περιοδικό “Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ”
Μαυρομιχάλη 32, Τ.Κ. 10680
Αθήνα
ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΤΕΥΧΗ
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ

active³ 4.7 · IPS κατασκευή ιστοσελίδων · Όροι χρήσης