ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ
ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ
12/01/2017
ΕΚΟΙΜΗΘΗ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΙ ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ «Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ»
27/02/2014
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
12/01/2017
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ τό νέο Τεῦχος ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017
02/05/2012
Μόλις κυκλοφόρησε DVD μέ ὅλη τήν ὕλη τῶν 50 ἐτῶν καί πλῆρες ψηφιακό Εὑρετήριο. Συνοδεύεται ἀπό Βιβλίο-Εὑρετήριο
Mailing list
Δώστε μας το email σας και μείνετε ενήμεροι

Τεῦχος τῆς Δράσης Μαρτίου 2011. Μήν το χάσετε!

ΜΑΡΤΙΟΣ 2011


Περιοδικό Ἡ Δράση μας, ἔτος Ν', τ. 487, ΜΑΡΤΙΟΣ 2011

 

Περιεχόμενα

* Φθαρμένες εἰκόνες
(ποίημα)

* Στήν ἐπέτειο τῆς ἐθνικῆς παλιγγενεσίας
(...ἡ πίστη στό Θεό ἐνέπνεε ὅλους τούς Ἥρωες τοῦ ’21.
Μπορεῖ νά εἶχαν ἐλαττώματα καί τίς ἀτέλειες τοῦ χαρακτήρα τους,
ὅμως πίστευαν μέ ἁπλότητα καρδιᾶς στό Θεό...)


* Μικρές εἰδήσεις γιά μεγάλους
(...Πῶς γιόρτασαν τό μπαϊράμ στό 79ο νηπιαγωγεῖο τῶν Σεπολίων, στήν Ἀθήνα...)

* Μαντώ Μαυρογένους
(...«Ἡ πατρίς μου νά ἐλευθερωθῇ καί ἀδιάφορον τί θά ἀπογίνω.
Ὅταν διαθέσω ὅλα τά ὑπάρχοντά μου,
θά ὑπάγω ἡ ἴδια εἰς τό στρατόπεδον τῶν Ἑλλήνων
καί θά τούς ἐνθαρρύνω νά ἀποθνήσκουν ὑπέρ αὐτῆς»...)


* «μόνον ἕν... μᾶς ἔτυπτεν τό σύνειδος»
(...Μόνον ἕν μᾶς ἔβλαπτεν, ὁποῦ εἴμασθον ἄοπλοι·
καί μᾶς ἔτυπτεν τό σύνειδος,
πῶς νά παρουσιασθῶμεν εἰς τόσους ἄνδρας στρατιώτας
ὡσάν γυναῖκες, ἐνδυμένοι ἐκεῖνοι ὅλοι πολυτελῶς...)


* Προβληματισμός
(Ἀληθινά περιστατικά σέ σχολεία τῆς Ἀθήνας)

* Γιατί πιστεύω στόν Θεό
   Εἶμαι ἐπιστήμονας καί πιστός, καί δέν βρίσκω καμία σύγκρουση
μεταξύ αὐτῶν τῶν δύο
», μία δήλωση τοῦ Francis Collins,
Δ/ντοῦ τοῦ προγράμματος Ἀνθρωπίνου Γονιδιώματος, στό CNN)


* Περί κρίσεως καί διακρίσεως
(...῎Αν μπορούσαμε αὐτή τήν ὥρα τῆς κρίσεως νά πάρουμε μαθήματα διακρίσεως,
νά δοῦμε πίσω ἀπό αὐτά τά ἐλαττώματα τά ἄλλα,
τά ὑπέροχα προτερήματά μας, τήν ἀναζήτηση τοῦ ὡραίου,
τοῦ ἀληθινοῦ, τοῦ μέτρου, τοῦ λιτοῦ, τόν βαθύ πόθο πού στοχεύει στό αἰώνιο.)


* Γυρίζω τό βλέμμα μου στό μέλλον
(...Ἀκούω τό σκοπό πού σιγοτραγουδᾶς καί φουντώνει
τόν ἐπαναστατημένο ἑαυτό σου «γυρίζω τίς πλάτες μου στό μέλλον»

...Γύρισε τό βλέμμα σου στό μέλλον. Σοῦ ἀνήκει...)

* Γιά τήν ἑορτή τοῦ Εὐαγγελισμοῦ
(Ἁγίου Γρηγορίου Νεοκαισαρείας)

* Ἀνθοδέσμες ἀπό τό περιβόλι τῆς Παναγίας
(Ὁ καρπός μιᾶς νυχτερινῆς προσευχῆς)

* Ἡμῖν τό ζῆν Χριστός;
(...προσκυνοῦμε τόν Θεό, ἀλλά δέν θά τολμήσουμε
νά ἐγκαταλείψουμε καί τούς ἄλλους καθημερινούς μικροθεούς μας...)


* Καί ὅμως, κινοῦνται
(...Ζωές διαλυμένες, προσωπικότητες καταρρακωμένες.
Καί δέν ὑπάρχει ἐλπίδα νά ἀλλάξει κάτι:
μπῆκες στό χορό, θά χορέψεις… μπῆκες στά ναρκωτικά, θά σέ σκοτώσουν…)


* Μετάνοια
(ποίημα)

* Ἀκούει κανείς;
(Ἐπίσκεψη στά κατεχόμενα)

* Γέμισε ἡ ἐκκλησία ἀπό μυστικές παρουσίες
(Ἐπίσκεψη στή Βόρειο Ἤπειρο)

* Ἀντρειωμένος... εἶχε γεννηθεῖ
(...«Μαγιά τῆς λευτεριᾶς» ὀνόμαζε ὁ Μακρυγιάννης τούς Κλέφτες...)

* Ἀγγειοπλάστης καί ἀγγεῖα
(... ἐξαφορμῆς τοῦ νέου βιβλίου τοῦ Hawking
καί τοῦ ἰσχυρισμοῦ του ὅτι τό Σύμπαν δέν δημιουργήθηκε ἀπ᾽ τόν Θεό...)


* 51ο Παιδαγωγικό Συνέδριο  
(Ἐθνική Φυσιογνωμία καί Ὀρθόδοξη Οἰκουμενικότητα στή σημερινή Ἑλλάδα)


Μόνιμες στήλες

* Γράμματα στή Σύνταξη

* ᾽Απόψεις καί σκέψεις

 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Περιοδικό “Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ”
Μαυρομιχάλη 32, Τ.Κ. 10680
Αθήνα
ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΤΕΥΧΗ
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ

active³ 4.7 · IPS κατασκευή ιστοσελίδων · Όροι χρήσης