ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ
ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ
12/01/2017
ΕΚΟΙΜΗΘΗ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΙ ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ «Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ»
27/02/2014
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
12/01/2017
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ τό νέο Τεῦχος ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017
02/05/2012
Μόλις κυκλοφόρησε DVD μέ ὅλη τήν ὕλη τῶν 50 ἐτῶν καί πλῆρες ψηφιακό Εὑρετήριο. Συνοδεύεται ἀπό Βιβλίο-Εὑρετήριο
Mailing list
Δώστε μας το email σας και μείνετε ενήμεροι

Χρειαζόμαστε ὅραμα


Χρειαζόμαστε ὅραμα

 Ἦταν τό πρωί τῆς 28ης Ὀκτωβρίου 1940 ἤχησαν στίς μεγάλες πόλεις τῆς πατρίδας μας ἄγριες οἱ σειρῆνες τοῦ πολέμου, ἴσως κανείς δέν φανταζόταν τήν ἐποποιΐα πού θά ἀκολουθοῦσε καί τό μεγαλεῖο της.

Ἡ Ἑλλάδα δέν εἶχε τότε ἀκόμη ἐπουλώσει τίς πληγές της ἀπό τή φοβερή στήν ἱστορία μας συρρίκνωση τοῦ Ἑλληνισμοῦ στή μία μόνο πλευρά τοῦ Αἰγαίου. Οὔτε εἶχαν ἐκλείψει τά πολιτικά πάθη πού εὐθύνονταν γιά τόν ἐθνικό διχασμό. Ἀλλά καί ὁ διεθνής ὁρίζοντας δέν προοιώνιζε κάτι καλύτερο. Ἡ προηγηθείσα παγκόσμια οἰκονομική κρίση, ἡ «Μεγάλη Ὕφεση», ἐκτός πού ἔπληξε καί τήν Ἑλλάδα, εἶχε φέρει στήν ἐξουσία ὁλοκληρωτικά καθεστῶτα· καί ἤδη τό θέατρο τοῦ πολέμου ἐπεκτεινόταν κεραυνοβόλα.

Κανείς δέν φανταζόταν τό πρωινό ἐκεῖνο πού ἤχησαν οἱ σειρῆνες, τό μεγαλεῖο πού θά ἀκολουθοῦσε. Καί πῆραν ἀπρόσμενα νά ξεδιπλώνονται εἰκόνες ἄφθαστου ψυχικοῦ μεγαλείου καί πολεμικῆς ἀρετῆς μέ πρωταγωνιστές τούς περιφρονημένους Ἕλληνες. Κι ἄρχισε ἡ ἔκπληκτη ἀνθρωπότητα νά ἐλπίζει, ἀφοῦ ὁ Ἄξονας δέν ἦταν ἀήττητος. Καί ν’ ἀπορεῖ τί νά ’ναι ἄραγε αὐτό πού ἔκανε τούς Ἕλληνες ν’ ἀνδραγαθήσουν.

Ἡ γενιά τοῦ ’40 εἶχε ὅραμα. Γι’ αὐτό μεγαλούργησε. Εἶχε μετουσιώσει τήν ἀβάσταχτη ἐθνική ὀδύνη καί τήν πληγωμένη περηφάνια σέ φιλότιμο καί σέ πεῖσμα ἐπιβίωσης. Κι ὅταν πιά ἡ ἄδικη χείρα τοῦ πολέμου χτύπησε τήν πόρτα μας, τό πεῖσμα τῆς ἐπιβίωσης ἔγινε ὅραμα ἐλευθερίας καί ἐθνικῆς ἀξιοπρέπειας.

Ἡ γενιά τοῦ ’40 εἶχε ὅραμα. Ὅραμα δυνατό, συγκροτημένο, στέρεο.

Ὅραμα πού πήγαζε ἀπό τήν ἀπαίτηση τοῦ δικαίου καί προσέβλεπε στήν κοινή ἐλευθερία. Τίποτε ἀτομικιστικό, τίποτε φθαρτό, τίποτε ἄδικο δέν τό σπίλωνε. Ὅραμα πού ἐνισχυόταν ἀπό τήν πεποίθηση πώς ὁ δικαιοκρίτης Θεός ἐνισχύει τόν ἀγώνα μας. Στό ὄνομα ἐξάλλου τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ γινόταν κάθε ἐπίσημη πράξη στόν δημόσιο καί ἰδιωτικό μας βίο. Κι ὁ νόμος τοῦ Θεοῦ ἐνέπνεε τά ἀνθρώπινα νομοθετήματά μας. Κι ἦταν πέρα ἀπό κάθε ἀμφιβολία πώς ἡ πληγωμένη Παναγιά τῆς Τήνου ἦταν μαζί μας, εἶχε ἀναλάβει τή δίκαιη ὑπόθεση τῶν Ἑλλήνων κι ὁδηγοῦσε τό ὅραμα. Ἡ γενιά τοῦ ’40 εἶχε ὅραμα ἀκαταγώνιστο. Καί στό ὅραμα ὅλα ὑποτάσσονται.

 

Σήμερα, πού χρεοκόπησε πιά τό εὐδαιμονιστικό μοντέλο ζωῆς κι ἀποδείχθηκε φενάκη ἡ ἀειφόρος ἀνάπτυξη·

σήμερα πού ἄλλου εἴδους ὁλοκληρωτισμοί ὁδηγοῦν τίς τύχες τῆς ἀνθρωπότητας·

σήμερα πού ἡ πατρίδα μας διασύρεται διεθνῶς καί βάλλεται πανταχόθεν·

σήμερα πού ἀμφισβητεῖται ἀκόμη καί ἡ ἐθνική μας κυριαρχία, χρειαζόμαστε ὅραμα.

Χρειαζόμαστε ἐπειγόντως ὅραμα. Ὅραμα πίστης καί φιλοπατρίας. Ὅραμα ἀκαταγώνιστο. Μεθυστικό σάν οἶνο παλαιό καί δυνατό σάν νέο.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Περιοδικό “Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ”
Μαυρομιχάλη 32, Τ.Κ. 10680
Αθήνα
ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΤΕΥΧΗ
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ

active³ 4.7 · IPS κατασκευή ιστοσελίδων · Όροι χρήσης