ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ
ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ
12/01/2017
ΕΚΟΙΜΗΘΗ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΙ ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ «Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ»
27/02/2014
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
12/01/2017
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ τό νέο Τεῦχος ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017
02/05/2012
Μόλις κυκλοφόρησε DVD μέ ὅλη τήν ὕλη τῶν 50 ἐτῶν καί πλῆρες ψηφιακό Εὑρετήριο. Συνοδεύεται ἀπό Βιβλίο-Εὑρετήριο
Mailing list
Δώστε μας το email σας και μείνετε ενήμεροι

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013


Περιοδικό Ἡ Δράση μας, ἔτος ΝΒ', τ. 506 , ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013


 

Περιεχόμενα

 
* Προσδοκίες
(Οἱ μικρές καί φθηνές προσδοκίες δέν ἐκπληρώνονται πάντοτε,
οἱ μεγάλες καί ὑψηλές συνοδεύονται καί
ἀπό ἐγγύηση, τήν ἐγγύηση τῆς «ὑπέρ ἐκ περισσοῦ» ἐκπληρώσεως....)

* Τήν εὐχή σου, μητέρα, ζητῶ
(ποίημα)

* Πορφύρα, αἷμα καί ἁγιότης
(...οἱ ἀνήσυχοι τοῦ παρόντος κόσμου, πού ἀναζητοῦν στό ἔνδοξο παρελθόν...
ἀπαντήσεις γιά τή σημερινή εὐτέλεια τῶν χειρισμῶν τῶν κρατούντων,
στέκονται μέ δέος καί θαυμασμό μπροστά
στό ἀνάστημα τῆς αὐτοκράτειρας Θεοδώρας...)


* Ζῶ καί ὑπάρχω διά Σέ, Κύριε...
(Ἐκ βαθέων ἐκέκραξα πρός Σέ, Κύριε,
καί ἡ καρδία μου ἦλθε πλησίον Σου. Καί ἡ φωνή μου διεκόπη
καί ὅλα ἔγιναν χαρά, εἰρήνη, αἰωνιότης καί δακρύρροος θαυμασμός...)


* Τό σκλαβωμένο «πλοῖο τῆς Κερύνειας»
(Μέ ἀφορμή τή συμπλήρωση 40 ἐτῶν ἀπό τήν ἀνέλκυση
τοῦ «πλοίου τῆς Κερύνειας», τό 1972, πού ἔφερε τήν Κύπρο
στό ἐπίκεντρο τοῦ διεθνοῦς ἐπιστημονικοῦ ἀρχαιολογικοῦ ἐνδιαφέροντος,
θά ἀναφερθοῦμε στήν ἀνέλκυση αὐτή.)


* Ἡ πρώτη Ὀρθόδοξη χριστιανή
(Ἤθελε νά εἶναι Ἑλληνίδα, ἀλλά γεννήθηκε στή Φορμόζα,
κοντά στίς ἀνατολικές ἀκτές τῆς Κίνας.
Ἄν καί ἔχει περάσει ἀρκετός καιρός ἀπό τότε πού ἐπισκέφθηκε τή χώρα μας
καί δημόσια σέ ἐπιστολή ἀνακοίνωσε τούς λόγους πού τήν κάνουν
ν᾽ ἀγαπάει πολύ τήν Ἑλλάδα, εἶναι ἴσως χρήσιμο νά τούς θυμηθοῦμε
γιά νά ἐκτιμήσουμε βαθύτερα αὐτό πού ἔχουμε, αὐτό πού εἴμαστε...)


* Στά πράγματα τοῦ κόσμου ἐκτός κόσμου
(Στίς 4 Φεβρουαρίου ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τόν ὅσιο Ἰσίδωρο τόν Πηλουσιώτη.
Ἕνας, πού μόλις σήμερα ἀνακαλύπτει τόν ἅγιο Ἰσίδωρο, ἐντυπωσιάζεται
μέ τό πλῆθος αὐτῶν πού μελέτησαν καί ἀφιέρωσαν τήν ἐρευνητική τους σταδιοδρομία
στήν προσωπικότητα καί τό ἔργο του ἀλλά καί αὐτά πού κατέγραψαν
γιά τή σχέση τοῦ ὁσίου μέ τίς ἄλλες ἐπιστῆμες...)


* Ὁ δρόμος πρός τήν εὐτυχία
(Σέ μέγεθος βιβλίου τσέπης διαδόθηκε τούς τελευταίους μῆνες
στήν πρωτεύουσα καί σέ ἄλλα ἀστικά κέντρα ἕνα τευχίδιο μέ τόν ὡς ἄνω τίτλο.
Δικαίως ἀνακύπτουν ἐρωτήματα καί προβληματισμοί...)


* Στόν ἦχο τῶν ἀστεριῶν
(Κάπου ἐκεῖ βρεθήκαμε, ἀνάμεσα στά ἀστέρια φθάσαμε, ἐμεῖς, «μικρές μονάδες ὕλης».
Ὅταν μᾶς ἐπισκέφθηκαν ἀπό μακριά, ἀπό τήν ἀδελφή Ρωσία,
οἱ ὁδοιπόροι τῶν ἀστέρων, οἱ ταξιδευτές τῶν οὐρανῶν.
Ὁ Βαλερί Κόρζουν, ὁ διακεκριμένος κοσμοναύτης καί στρατηγός,
κι ὁ πατήρ Ἰώβ Τάλατς, πνευματικός πατέρας τῶν ἀστροναυτῶν,
πού ἐργάζονται στό κοσμοδρόμιο τοῦ Μπαϊκονούρ,...)


* Ἴχνη τῆς σοφίας τοῦ Δημιουργοῦ
(Ἕνα ἀπό τά ὡραιότερα συγγράμματα τοῦ Μεγάλου Βασιλείου εἶναι ἡ ΕΞΑΗΜΕΡΟΣ.
Πρόκειται γιά ἐννέα ὁμιλίες πού συνέγραψε ὁ ἱερός Πατήρ
στήν Καισάρεια τῆς Καππαδοκίας, μέ τίς ὁποῖες ἑρμήνευσε καί σχολίασε
μέ τρόπο θαυμάσιο τό πρῶτο κεφάλαιο τῆς Γενέσεως,
δηλαδή τό πρῶτο κεφάλαιο τῆς Ἁγίας Γραφῆς...)


* 53ο Παιδαγωγικό Συνέδριο

* Ψήφισμα ἡμερίδας γιά τά Θρησκευτικά
(Δημοσιεύουμε ψήφισμα πού ἐκδόθηκε σέ ἡμερίδα ἐκπαιδευτικῶν
καί ἑνώνουμε καί τή δική μας φωνή, προκειμένου νά μήν ἐπιχειρηθεῖ
τό ἔγκλημα αὐτό εἰς βάρος τῆς μαθητιώσης νεολαίας στή χώρα μας.)


* «Διαβάστε το πρίν γίνουμε ἀνάμνηση!»
(Μέ ἀφορμή ἕνα ντοκυμαντέρ γιά τή γενοκτονία τῶν Ποντίων
μίλησε ἕνας γηραιός κύριος ποντιακῆς καταγωγῆς μέ κατάλευκα μαλλιά.
Ἦταν καθηγητής πανεπιστημίου. Αὐτός μέ πολλή συγκίνηση εἶπε...)


* «Μετά τῶν ἁγίων ἀνάπαυσον»
(Στό κοιμητήριο τῆς Μονῆς Ντόνσκοϊ τῆς Μόσχας,
βρίσκονται οἱ τάφοι πολλῶν ἐπιφανῶν Ρώσσων...
Καί πίσω ἀκριβῶς ἀπό τό ἱερό τῆς μικρῆς ἐκκλησίας βρίσκονται οἱ τάφοι
τῶν Ἑλλήνων συμπατριωτῶν μας... Ἦταν ἔμποροι, ἐκδότες ἐκπαιδευτικῶν βιβλίων,
συγγραφεῖς, δάσκαλοι, γιατροί. Αὐτοί ὅμως οἱ ἀξιόλογοι Ἕλληνες
δέν ἔχουν στή Μόσχα κανένα συγγενή νά πάει νά τούς ἀνάψει ἕνα κεράκι,
νά τούς κάνει ἕνα Τρισάγιο, νά ἀνάψει καί ἕνα καντηλάκι στόν τάφο τους...)


* Μιά συνηθισμένη μέρα
(Ποίημα)

* Ἐμπρός καί στά Γιάννενα
(Κι ἔφτασε ἡ 21 Φεβρουαρίου τοῦ 1913. Καί τό ὄνειρο ἔλαβε σάρκα καί ὀστά.
Ὁ ἀνθός τῆς Ἑλλάδος βγαίνει ἀπό τά χαρακώματα τοῦ Ἠπειρωτικοῦ μετώπου
καί σέρνει γύρω του τούς χορούς τῆς λεβεντιᾶς.
Ὁ ἕνας στρατιώτης ἀσπάζεται τόν ἄλλο κι ὅλοι μαζί ψέλνουν τό «Χριστός Ἀνέστη».
Μιά ἰαχή γεμίζει τόν ἀέρα «Τά πήραμε τά Γιάννενα!»...)


 

Μόνιμες στήλες

* Γράμματα στή Σύνταξη

* Παρεμβάσεις

 * ᾽Απόψεις καί σκέψεις

 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Περιοδικό “Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ”
Μαυρομιχάλη 32, Τ.Κ. 10680
Αθήνα
ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΤΕΥΧΗ
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ

active³ 4.7 · IPS κατασκευή ιστοσελίδων · Όροι χρήσης