ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ
ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ
12/01/2017
ΕΚΟΙΜΗΘΗ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΙ ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ «Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ»
27/02/2014
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
12/01/2017
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ τό νέο Τεῦχος ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017
02/05/2012
Μόλις κυκλοφόρησε DVD μέ ὅλη τήν ὕλη τῶν 50 ἐτῶν καί πλῆρες ψηφιακό Εὑρετήριο. Συνοδεύεται ἀπό Βιβλίο-Εὑρετήριο
Mailing list
Δώστε μας το email σας και μείνετε ενήμεροι

Μάϊος 2012


Περιοδικό Ἡ Δράση μας, ἔτος ΝΑ', τ. 499, ΜΑΪΟΣ 2012


Περιεχόμενα


* Ματωμένη μνήμη
(Μάης ζωγραφισμένος ἀπό τό ζωντάνεμα τῆς φύσης.
Μάης ματωμένος καί σημαδεμένος
ἀπό τά τραγικά ὁρόσημα τοῦ Ἑλληνισμοῦ:
τῆς Ἅλωσης τῆς Πόλεως καί τῆς γενοκτονίας τῶν Ποντίων...)


* Ἐσύ θά τόν ξυπνήσεις
(ποίημα)

*
 Ὁ νέος Ἕλληνας Λεωνίδας
(Κωνσταντῖνος Παλαιολόγος, ὁ βασιλιάς,
μάχεται γενναῖα καί «μονώτατος ἀπολειφθείς»!
Καί πέφτει ὡς «κοινός στρατιώτης»
πάνω στά τείχη τῆς Κωνσταντινούπολης ἡρωικά!
Στέφοντας μέ τή μαρτυρική του θυσία ὡς νέος Λεωνίδας
τό θλιβερό «ἑάλω ἡ Πόλις»,
τό πικρό τέλος τῆς Μεγάλης Ἑλληνικῆς Αὐτοκρατορίας!)


*  Μνημόνιο προσωπικῆς ἀξίας
(Ἕνας προφήτης χρειάζεται,
ἕνας ἀπεσταλμένος τοῦ Θεοῦ,
μιά φωνή στήν ἔρημο, μιά κραυγή, ἕνας θρῆνος,
μιά ἐπιστολή, ἕνα κάλεσμα ἐπιστροφῆς τοῦ ἀνθρώπου
στό Μνημόνιο τῆς προσωπικῆς ἀξίας του...)

*  Ἐλπίδες στό Σύνταγμα
(Ἀνάμεσα στό διαμαρτυρόμενο κόσμο
τῆς πλατείας Συντάγματος στήν Ἀθήνα,
τήν Κυριακή 19 Φεβρουαρίου 2012,
ἐρχόταν καί μιά σιωπηλή παράξενη πομπή...)


*  Ἄστεγος!
(Ἄνδρας, γυναίκα; Δέ φαινόταν.
«Δέν εἶναι μόνο τό νυχτερινό κρύο» σκεφτόταν
«ἴσως δέ θέλει οὔτε τήν ὑποψία τοῦ προσώπου του
νά δοῦν οἱ περαστικοί!»...)


*  Ἡ λαμπάδα τοῦ Χριστοῦ
(Ἁφήγημα)

*  Ἔδωσε τόν καλύτερο ὁρισμό περί τοῦ τί εἶναι ὁ Θεός
(Στόν ἅγιο Ἰωάννη, τόν πρῶτο θεολόγο τῆς Ἐκκλησίας,
ἐπιφυλάχθηκε ἡ τιμή νά δώσει τόν καλύτερο ὁρισμό
γιά τό ποιός καί τί εἶναι ὁ Θεός.
Τό ἔγραψε στήν πρώτη Καθολική Ἐπιστολή του σαφέστατα
καί μάλιστα δύο φορές...)


*  Θεός ἐπαίτης!...
(Ἐπαίτης, Κύριε, ὅλη τή μέρα νά παρακαλεῖς τούς ἀνθρώπους.
Καί τό βράδυ νά κάνεις τόν ἀπολογισμό σου:
«Ὅλην τήν ἡμέραν ἐξεπέτασα χεῖράς μου
πρός λαόν ἀπειθοῦντα καί ἀντιλέγοντα» (Ἡσ. ξε΄ 2).)


*  Βιοηθικές ἐπισημάνσεις Α´
(Ὅπου ὑπάρχει βιολογική ζωή, ἔστω καί ὑποβαθμισμένη
ἤ τεχνολογικά ὑποστηριζομένη, ὑπάρχει καί ψυχή στό σῶμα.
Συνεπῶς τά ἄτομα σέ φυτική κατάσταση ἤ σέ παρατεινόμενο κῶμα,
...πού ἡ ζωή τους συντηρεῖται ἀπό τή σύγχρονη ἰατρική τεχνολογία,
...πού ὑποφέρουν ἀπό πολύ σωματικό πόνο καί ψυχική ταλαιπωρία
καί γιά τά ὁποῖα κάποιες κοινωνίες ἐπιτρέπουν τήν εὐθανασία
εἶναι ἀνθρώπινες ὑπάρξεις μέ ὄχι λιγότερη ἀξία καί λιγότερα δικαιώματα,
εἶναι πρόσωπα στά μάτια τοῦ Θεοῦ,
πού χρήζουν τή δική μας βοήθεια καί φροντίδα.)


*  Ὁ ὑπέρτατος νόμος
(Ὁ νόμος τῆς ἀγάπης διαποτίζει ὅλη τή δημιουργία.
Ὅσο ἰσχυρά καί ἄν εἶναι τά ἔνστικτα στό ζωικό βασίλειο,
...ὅσο καθοριστικοί ὑποτίθεται ὅτι εἶναι οἱ νόμοι τῆς φυσικῆς ἐπιλογῆς,
ἡ ζωή στά πρῶτα της σκιρτήματα δέν θά μποροῦσε νά ἐπιβιώσει
ἄν δέν ὑπῆρχε ἡ στοργή, ἡ πρόνοια
καί ἡ προστασία τῶν γονέων πρός τά νεογέννητα.
Ἡ ἀγάπη εἶναι ὁ νόμος πού καθόρισε
τήν ἐπιβίωση καί πρόοδο τῶν εἰδῶν...
)

*  Ἡ Εὐρώπη ἀποστρέφει τό πρόσωπο
(Τήν «ἀποστροφή» τοῦ Εὐρωπαίου «ἀπό τόν ἴδιο τόν ἑαυτό του»,
ἡ ὁποία ἐκδηλώνεται σήμερα
μέ τή γνωστή σκληρότητα καί ναζιστική νοοτροπία,

εἰσπράττει στούς καιρούς μας κυρίως ἡ χώρα μας..)

*  Ποδοσφαιρική ὁμάδα «Πόντος»
(Οἱ ἥρωες τῆς ὁμάδας «Πόντος» ἦταν καθηγητές,
μαθητές καί ἀπόφοιτοι τοῦ κολλεγίου Ἀνατολία3 τῆς Μερζιφούντας.
Ἀποφάσισαν νά τιμήσουν τή φανέλα τους καί γι’ αὐτό,
παρά τήν τρομοκρατία καί τίς ἀπειλές τῶν Κεμαλικῶν,
ἀγωνίστηκαν μέ ἐμφάνιση πού θυμίζει τή γαλανόλευκη
(ἄσπρες καί γαλάζιες ρίγες) καί στή μέση τό γράμμα Π.)


*  Εἴμαστε ὅλοι Ἕλληνες!
(Τσουνάμι ἔγινε ἡ λαϊκή ἀντίδραση.
Διεθνής ξεσηκωμός ἐνάντια στή Δικτατορία
τῶν Τράστ καί τῶν πολυεθνικῶν.
Κατακραυγή γιά νά μήν ὑποδουλωθοῦμε
στούς κανόνες τῆς ἀγορᾶς˙ στά συμφέροντα τῶν λίγων...)


*  Ἕνας λεβέντης δάσκαλος!
(Στά Γραφεῖα μας ἔφθασε ἡ ἐπιστολή τήν ὁποία κοινοποιοῦμε
γιά νά τή διαβάσουν ὅσο τό δυνατόν περισσότεροι
καί νά συγχαροῦν τόν ἀποστολέα της.)


*  Ὕμνος γιά τήν Ἑλλάδα
(Ἡ γαλλική ἐφημερίδα Liberation τῆς 20.2.2012
στό ἄρθρο πού ἀκολουθεῖ τονίζει ὅτι
«ὁ ἑλληνικός λαός σήμερα ἡγεῖται στόν πόλεμο
κατά τοῦ οἰκονομικοῦ ὁλοκληρωτισμοῦ». Καί ὑπογραμμίζει:
«Ἄν καί κτυπημένος μέχρι θανάτου, ὁ Ἕλληνας πάντα σηκώνεται».

Συντάκτης τοῦ ἄρθρου εἶναι ὁ Βέλγος Raoul Vaneigem.)

*  Φωτεινά σημάδια στίς δύσκολες μέρες
(Στίς γκρίζες μέρες πού περνάει ἡ πατρίδα μας
ἡ ψυχή τοῦ Ἕλληνα παραμένει ἀμόλευτη.
Πολλά, σίγουρα, θά εἴχαμε νά σημειώσουμε.
Ἄς ἀρκεστοῦμε σέ δύο μόνο φωτεινά σημάδια τῶν δύσκολων ἡμερῶν.)


* Δέν χάθηκε ἡ τιμιότητα!
(...δέν χάθηκαν ὅλα...)

* Φῶς μέσα ἀπ᾽ τά ἐρείπια
(Νέοι ἄνθρωποι διδάσκουν ὅλους μας ὅτι ὅλοι μαζί
μποροῦμε περισσότερα, ἀρκεῖ νά τό πιστέψουμε...)


* Τί φέρνει τό Χριστό στήν κρίση μας;
(Ἐτοῦτο τόν καιρό τῆς κρίσης, κάπως συχνότερα
λένε πολλοί πώς βλέπουν τό Χριστό νά τριγυρίζει
στούς μεγάλους διαδρόμους μέ τά προϊόντα,
στά ἀπέραντα σοῦπερ μάρκετ...)Μόνιμες στήλες

* Γράμματα στή Σύνταξη

* Παρεμβάσεις

 * ᾽Απόψεις καί σκέψεις

 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Περιοδικό “Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ”
Μαυρομιχάλη 32, Τ.Κ. 10680
Αθήνα
ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΤΕΥΧΗ
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ

active³ 4.7 · IPS κατασκευή ιστοσελίδων · Όροι χρήσης