ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ
ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ
12/01/2017
ΕΚΟΙΜΗΘΗ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΙ ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ «Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ»
27/02/2014
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
12/01/2017
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ τό νέο Τεῦχος ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017
02/05/2012
Μόλις κυκλοφόρησε DVD μέ ὅλη τήν ὕλη τῶν 50 ἐτῶν καί πλῆρες ψηφιακό Εὑρετήριο. Συνοδεύεται ἀπό Βιβλίο-Εὑρετήριο
Mailing list
Δώστε μας το email σας και μείνετε ενήμεροι

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ


ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ»
Σ᾽ ἕνα θαῦμα αἰσθανόμαστε πώς ζοῦμε ὅσοι ξεκινήσαμε δειλά στίς 5 Νοεμβρίου τοῦ 1961
μ᾽ ἕνα τετράφυλλο φτωχό ἔντυπο, πού τό τιτλοφορήσαμε «Ἡ Δρᾶσις μας».
 

Σήμερα, στεκόμαστε ἐκστατικοί. Γιατί ποτέ δέ φανταστήκαμε τέτοια εὐλογία.
Ποτέ δέν περιμέναμε ὅτι τό δίχρωμο ἐκεῖνο ὀκτασέλιδο Περιοδικό (25Χ7,5 ἑκατ.), θά ἦταν σήμερα
τό 40σέλιδο τετράχρωμο περιοδικό (27,5Χ19,5 ἑκατ.) πού κρατᾶμε στά χέρια μας.

Τότε τό τιτλοφορήσαμε ἁπλά «Ἡ Δρᾶσις μας». Διότι στόχος του ἦταν νά κυκλοφορεῖ μεταξύ τῶν μελῶν τῆς Χριστιανικῆς Φοιτητικῆς Δράσεως - πού εἶχε πρωτοξεκινήσει 14 μῆνες νωρίτερα, τόν Ἰούλιο τοῦ 1960 - γιά μιά ἐνημέρωση τῶν δραστηριοτήτων τους.

Ὡστόσο, παρά τόν φανερό καί ἀφανῆ πόλεμο τῆς ἀθεΐας, τοῦ ὑλισμοῦ, τῶν ἄλλων ἐχθρῶν τῆς Ἐκκλησίας, τῶν κατευθυνόμενων κονδυλοφόρων ἰσχυρότατων δημοσιογραφικῶν συγκροτημάτων, χωρίς οὔτ᾿ ἐμεῖς νά τό ἀντιληφθοῦμε το περιοδικό «Ἡ Δρᾶσις μας» ἐξελίχθηκε σέ ἔπαλξη ἀπολογητική. Ὅπλο ἰσχυρό «πρός καθαίρεσιν ὀχυρωμάτων».
Βῆμα ἐξαγγελίας τῆς Ὀρθόδοξης ἀλήθειας. Σάλπιγγα ἠχηρή τῶν ἐθνικῶν μας δικαίων. Ὑπεύθυνος σχολιασμός τῆς τρεχούσης πραγματικότητος. Γνώμη βαρύνουσα στά ἰδεολογικά ρεύματα καί δρώμενα μέσα στό χῶρο τῶν ΑΕΙ καί ἀργότερα τῶν ΤΕΙ. Ἀντικειμενική πληροφόρηση καί ἐνημέρωση σέ καίρια ἐπιστημονικά θέματα. Πνευματικός ἀνεφοδιασμός τῶν στρατιωτῶν τοῦ Χριστοῦ. Ὀρθόδοξη θεολογική καί λειτουργική ἐνημέρωση. Βοήθημα ἐνδοθεωρήσεως καί κανόνας αὐτοκριτικῆς ὅσων θέ­λουν νά ζήσουν καρποφόρα μέσα στόν ἅγιο μυστικό χῶρο τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ. Ἀλλά «η Δράση μας» ἀποτελεῖ καί χῶρος ἐκφράσεως ἱερῶν ποιητικῶν ἐξάρσεων καί ἐξαγγελίας σωτήριων κοινωνικῶν μηνυμάτων μέ δοκίμια, διηγήματα καί χρονογραφήματα.

Ὅλα αὐτά ποτέ δέν τά θεωρήσαμε δικά μας. Τά θεωροῦμε, ὅπως καί πράγματι εἶναι, εὐλογίες τοῦ Θεοῦ. Ἀλλά καί καρπό τῆς φανερῆς ἠθικῆς βοήθειας καί τοῦ πνευματικοῦ στηριγμοῦ ὅλων τῶν φανερῶν καί ἀφανῶν συνεργατῶν, πού μοχθοῦν μαζί μας, φοιτητῶν, ἐκπαιδευτικῶν, καθηγητῶν Μέσης καί Ἀνωτάτης ἐκπαιδεύσεως, μοναχῶν, ἱερέων, ἐπισκόπων καί ἄλλων πνευματικῶν ἀνθρώπων, πού μετέχουν στή ζωή τῆς Ἐκκλησίας. Οἱ ὁποῖοι διαποτίζονται ἀπό τή δυναμογόνο Ὀρθόδοξη Παράδοση. Καί οἱ ὁποῖοι ἀγαποῦν τήν Ἑλλάδα καί εὐαισθητοποιοῦνται σέ θέματα δικαιοσύνης, ἀθλήσεως Χριστιανικῆς, ἐλευθερίας καί ἀγάπης πρός τήν εἰκόνα τοῦ Θεοῦ, τόν ἄνθρωπο.

Μαζί μέ τήν ὁλοκάρδιο δοξολογία καί τήν ὁλόθερμη εὐχαριστία μας στόν Τριαδικό Θεό ἀνανεώνουμε τό ζῆλο μας καί τήν πίστη μας γιά νέους ἀγῶνες. Γιά τή συνέχιση τῆς ἐπαναστάσεως τῆς  Χριστιανικῆς ἀγάπης. Στό νέο αἰώνα θέλουμε νά συνεχίσουμε τήν ἀφύπνιση ψυχῶν. Νά συμπορευθοῦμε ἀνηφορίζοντας πρός τόν Θεό μέ τούς νέους, πού ἀναζητοῦν ψυχεγερτικά καί φλογοφόρα ἰδανικά. Ἀξίες γνήσια προοδευτικές. Ζωντανή ἐπαφή μέ τό Ἅγιον, ὥστε, ὅπως ἔλεγε ὁ ἅγιος Γρηγόριος Νύσσης, νά γίνονται πάντοτε «διά τῆς καθ᾽ἡμέραν αὐξήσεως κρείττονες καί ἀεί τελειούμενοι καί μηδέποτε πρός τό πέρας φθάνοντες τῆς τελειότητος».

Θέλουμε νά συμπορευθοῦμε καί μέ ὅλους γενικά τούς ἀδελφούς μας, ἐνισχυόμενοι ἀπό τή χάρη τῶν Μυστηρίων τῆς Ἐκκλησίας, λυτρωμένοι ἀπό τήν αἰχμαλωσία καί τήν τυραννία τοῦ ἐγωκεντρισμοῦ μας.  Ζώντας μέσα στήν ἐλευθερία τῶν τέκνων τοῦ Θεοῦ. Βιώνοντας τήν Ὀρθοδοξία ὡς ἀνεξάντλητη πηγή καί ἄσβηστη ἑστία φωτός. Ὡς τό μόνο καί μέγιστο ἄθλημα, προκειμένου νά ὁδηγηθοῦμε σέ μιά οὐσιαστική, ἀδιαφιλονίκητη πρόοδο. Χωρίς ξερούς θετικισμούς, ἀνατριχιαστικούς σεκουλαρισμούς καί ἄλλα ἐγκόσμια, ἐφήμερα καί φθηνά τοῦ παρόντος αἰῶνος.

Προχωροῦμε μέ ἐντατικότερη ὁρμή. Μέ γρηγορότερους ρυθμούς. Χωρίς καταλυτικές ἀγωνίες καί φθοροποιές τριβές. Μέ ταπείνωση καί ἀταλάντευτη πίστη στήν ἀλήθεια, πού μᾶς ἀπεκάλυψε ὁ Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ. Μέ σταθερή ἐμπιστοσύνη στή θεία καί πανσθενουργό  Χάρη Του.

                                                                                                         Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Περιοδικό “Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ”
Μαυρομιχάλη 32, Τ.Κ. 10680
Αθήνα
ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΤΕΥΧΗ
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ

active³ 4.7 · IPS κατασκευή ιστοσελίδων · Όροι χρήσης