ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ
ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ
12/01/2017
ΕΚΟΙΜΗΘΗ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΙ ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ «Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ»
27/02/2014
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
12/01/2017
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ τό νέο Τεῦχος ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017
02/05/2012
Μόλις κυκλοφόρησε DVD μέ ὅλη τήν ὕλη τῶν 50 ἐτῶν καί πλῆρες ψηφιακό Εὑρετήριο. Συνοδεύεται ἀπό Βιβλίο-Εὑρετήριο
Mailing list
Δώστε μας το email σας και μείνετε ενήμεροι

ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΗΣ «ΔΡΑΣΗΣ ΜΑΣ» ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Η ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΚΡΙΣΗ-ΟΡΘΙΟΙ, ΑΓΡΥΠΝΟΙ, ΤΟΛΜΗΡΟΙ!

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010


Περιοδικό Ἡ Δράσις μας, ἔτος ΜΘ', τ. 483, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010

 

Περιεχόμενα

* Γρηγορεῖτε!
(...Κι ἄν εἴμαστε ἀδύνατοι, κι ἄν αὐτό πού ἐπιχειροῦμε φαίνεται ἀδύνατο νά γίνει,
τούς ἀδύνατους ὁ Κύριος τούς κάνει δυνατούς·
καί τά ἀδύνατα παρ’ ἀνθρώποις τά κάνει ὁ Θεός δυνατά....)

* Ἕλληνες, ὄρθιοι, ἄγρυπνοι, τολμηροί! (ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ)
(...Αὐτή ἡ κατεξοχήν κρίσιμη καί σοβαρή ἠθικῶς ὥρα,
ὥρα κινδύνων καί ἐπιβουλῶν, ἀπαιτεῖ ὄχι μόνο ἄμεση ἀφύπνιση,
ἀλλά Χριστιανική ἀρετή καί τόλμη...)

* Ἀντάξιοι τοῦ καιροῦ μας
(...οἱ ὑψηλοί στόχοι προσφέρουν σέ κάθε ἐποχή ἀνοικτούς ὁρίζοντες στίς μεθόδους,
στά «ἐργαλεῖα», πού μπορεῖ ν᾽ ἀλλάζουν μέ τόν χρόνο,
νά προσαρμόζονται στά  δεδομένα καί τά  πρόσωπα, ἀλλά πάντα νά ὑπηρετοῦν,
νά μαρτυροῦν καί νά εἶναι τά «πάντα καί ἐν πᾶσι Χριστός»...)

* «Ἔχει ὁ Θεός, μωρέ παιδιά,...»
(Ἔχει ὁ Θεός, μωρέ παιδιά,  π᾽ ἀνθρῶποι δέν μποροῦνε
οἱ πίκρες καί τά βάσανα χαρές νά μᾶς γενοῦνε)

* Ὁ δρόμος τῆς ἀληθινῆς ἐπανάστασης
(... Μόνο ἡ ἐπαναστατική παιδαγωγική τοῦ Χριστοῦ
καλλιεργεῖ ὁλοκληρωμένους ἀνθρώπους...
)

* Ἡ ἐκδίκηση τῶν ἁγίων
(Ἄν ἡ κακία τῶν ἀνθρώπων σέ ταράξει ὥς τήν ἀκατανίκητη ἀγανάκτηση καί θλίψη,
ὥς τήν ἐπιθυμία νά ἐκδικηθεῖς τούς κακούργους,
νά φοβᾶσαι περισσότερο ἀπ’ ὅλα αὐτό τό αἴσθημα)

* Σύ,...
(ποίημα-προσευχή)

* Τά ἀθέατα ἴχνη τοῦ Θεοῦ
(... Οἱ δικές σου ὁδοί, Θεέ μου, ἦταν σάν στή θάλασσα,
καί οἱ δρόμοι σου σάν πάνω σέ νερά πολλά. Τά ἴχνη σου παρέμειναν ἄγνωστα...)

* Ἡ οἰκουμένη ἀποζητᾶ τό φῶς μας
(... λησμονήσαμε ὅτι δέν ἤμασταν φτωχοί γιά νά πλουτίσουμε.
Δέν ἤμασταν ἄσημοι γιά νά ζηλώσουμε μανικά τήν ψεύτικη δόξα αὐτοῦ τοῦ κόσμου.
Δέν ἤμασταν στό σκοτάδι γιά ν’ ἀναζητήσουμε τόσο ἀπεγνωσμένα
τά θολά φῶτα τοῦ σύγχρονου πολιτισμοῦ.

Αἰῶνες τώρα τοῦτος ὁ τόπος ἀκτινοβολοῦσε σ’ ὁλόκληρη τήν οἰκουμένη!...)

*  Ἐρωτήματα γιά μιά σφυγμομέτρηση τῆς πνευματικῆς ζωῆς
(Ἐρωτήματα γιά ὑπαρξιακά μπερδεμένους καί ὄχι πνευματικά «ψαγμένους»)

* Θεία δίκη καί ὄχι κρίση
(Γιά τήν κρίση τοῦ κόσμου Ἁγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς)

* Ἰδού δάκρυον
(στοχασμοί)

* Παντοτινά κι ἀπροϋπόθετα
(στοχασμοί)

*  Ἀλχημεία
(στοχασμοί) 

* Ὅταν ἡ γῆ πετύχαινε ἑξάρες
(...Ἡ ζωή εἶναι ἐξαιρετικά πολύπλοκη γιά νά συναρμολογηθεῖ μέ τυχαῖες διαδικασίες...)

* Π. Ν. Τρεμπέλας
(... ὄρθιος στήν ἕδρα τῆς μικρῆς αἴθουσας, κυριολεκτικά σέ καθήλωνε,
μέ μιά ἀπό στήθους – ἐκπληκτικό – ἀπό καρδίας,
καί σέ χειμαρρώδη λόγο παράδοση Κατηχητικῆς,
Ὁμιλητικῆς, Λειτουργικῆς, Ἀπολογητικῆς!
)


* Τιμή καί δόξα γιά τήν Ἑλλάδα
(... ἡ Ἑλληνική Γλώσσα στό βιβλίο Γκίνες ἀναφέρεται
ὡς ἡ πλουσιώτερη τοῦ κόσμου μέ 5.000.000 λέξεις,
ἐνῶ τά ἀγγλικά ἔχουν μόνο 490.000 λέξεις...)


* Ὁ Πάπας στήν Κύπρο
(οἱ ἡγέτες τῆς Κύπρου ὑπογράμμισαν στόν Πάπα
τό δράμα τοῦ ἑλληνικοῦ αὐτοῦ ἀκρίτα τοῦ νότου.

Τοῦ μίλησαν γιά τήν ἀδικαιολόγητη τουρκική εἰσβολή...
Τί εἶπε γιά ὅλα αὐτά ὁ Πάπας; Τίποτε! Ἀπολύτως τίποτε!
  ...)Μόνιμες στήλες

* Γράμματα στή Σύνταξη

* Φοιτητικά δρώμενα-Πανεπιστημιακά παρεπόμενα

* ᾽Απόψεις καί σκέψεις

 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Περιοδικό “Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ”
Μαυρομιχάλη 32, Τ.Κ. 10680
Αθήνα
ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΤΕΥΧΗ
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ

active³ 4.7 · IPS κατασκευή ιστοσελίδων · Όροι χρήσης