ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ
ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ
12/01/2017
ΕΚΟΙΜΗΘΗ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΙ ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ «Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ»
27/02/2014
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
12/01/2017
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ τό νέο Τεῦχος ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017
02/05/2012
Μόλις κυκλοφόρησε DVD μέ ὅλη τήν ὕλη τῶν 50 ἐτῶν καί πλῆρες ψηφιακό Εὑρετήριο. Συνοδεύεται ἀπό Βιβλίο-Εὑρετήριο
Mailing list
Δώστε μας το email σας και μείνετε ενήμεροι

Κυκλοφόρησε τό νέο τεῦχος τῆς Δράσης Φεβρουαρίου 2011. Μήν το χάσετε!

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011


Περιοδικό Ἡ Δράση μας, ἔτος Ν', τ. 486, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011

 

Περιεχόμενα

* Πατρίδα μου 
(ποίημα ) 

*  Ὁ ἡγεμών (ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ) 
(...Ἡ ἀρετή τοῦ ἄρχοντα φαίνεται ἄν μπορεῖ νά μετατρέψει μιά πόλη
ὄχι τόσο ἀπό μικρή σέ μεγάλη, ὅσο ἀπό φαύλη σέ χρηστή...
)

*    Ὁ «πλησίον»
(...Πλήθυναν τόσο οἱ φτωχοί, οἱ ἀνήμποροι στίς μέρες μας!

Ποῦ νά πρωτοκοιτάξεις;...)

*  Χαρά Νικοπούλου
(Ἡ Ἀκαδημία Ἀθηνῶν παρασημοφόρησε τήν Φιλοπατρία
καί τήν Διαμόρφωση Θρησκευτικῆς καί Ἐθνικῆς Συνείδησης,
ἀπονέμοντας τό ΑΡΓΥΡΟΥΝ  ΜΕΤΑΛΛΙΟΝ  ΑΝΔΡΕΙΑΣ
στήν Δασκάλα τοῦ Γένους μας, τήν ἡρωική  Χαρά Νικοπούλου
...)

*  Σάρρα, Ρεβέκκα, Ραχήλ
(...Τρεῖς στεῖρες μητέρες, πού ὑπηρέτησαν

τό πάντοτε γόνιμο γιά τούς ἀνθρώπους σχέδιο τοῦ Θεοῦ.
Καί ἡ φαινομενική «ἀτιμία» τῆς ἀτεκνίας τους
ὑπῆρξε πραγματική τιμή...)

*  Λόγος εἰς τήν Ὑπαπαντήν (ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ)
(Λόγος τοῦ Ἁγίου Κυρίλλου Ἱεροσολύμων στή μεγάλη δεσποτική
καί θεομητορική ἑορτή τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ)

*    «Εἰς οἶκον Κυρίου πορευσόμεθα»
(...Πλοῦτος ἀλογάριαστος καί ὀμορφιά, σάν οἱ γονεῖς μέ τά παιδιά
γεύονται τή θεουργική χάρη στῆς θείας λατρείας
τήν ἀστείρευτη πηγή κάθε Κυριακή...)

*  Γνωρίζοντας «τό μυαλό τοῦ Θεοῦ»
(...Ὅταν προσπαθεῖ κανείς νά προσεγγίσει τόν Θεό
μόνο μέσῳ τῶν φυσικῶν παρατηρήσεων,
τό πολύ-πολύ νά κερδίσει ἕνα Θεό, Σοφό μέν, ἀλλά ἀπρόσωπο.
Καί πῶς νά καυχηθεῖ ἤ νά ἀκουμπήσει κανείς σέ ἕνα τέτοιο Θεό;...)

*    Μιά Παναγία κρυμμένη σ᾽ ἕνα «ντέγκι»
(Ἀληθινή ἰστορία ἀπό τή Βόρειο Ἤπειρο)

* Μιά προφητεία πού ἐπαληθεύεται διαρκῶς
(...εἶπε ὁ ἁγιοπνευματοκίνητος Πρεσβύτης γιά τό θεῖο Βρέφος:
Αὐτός πού κρατῶ στά χέρια μου θά γίνει αἰτία πτώσεως καί ἀναστάσεως πολλῶν.
Τό πρόσωπό του θά ἀντιλέγεται μεταξύ τῶν ἀνθρώπων διαρκῶς.
Ἄλλοι θά τόν πιστεύουν καί θά σώζονται

καί ἄλλοι θά ἀπιστοῦν καί θά κατακρίνονται...)

* Φίλε, ἀναρχικέ
(...θέλω νά σοῦ ζητήσω συγγνώμη... δέν ξέρω νά μιλάω ὅπως ἐσύ.
Ἐγώ νιώθω ὅτι εἶμαι τοῦ συστήματος, συμβιβασμένος καί συμβατός.
Ἐσύ εἶσαι τό ἀντίθετο· ἀσύμβατος καί ἀσυμβίβαστος...)

* Ἀποστολή Kepler
(Κάθε φορά πού ἡ γῆ πιό πολύ μᾶς πληγώνει,
ἡ στροφή στά ἄστρα εἶναι «μιά κάποια λύσις».
...αὐτό τό μήνα, Φεβρουάριο 2011, ἡ ἐπιστημονική ὁμάδα τῆς NASA,
θά ὁλοκληρώσει τόν κατάλογο ἀπό τούς 750 περίπου πλανῆτες
ἐκτός τοῦ δικοῦ μας ἡλιακοῦ συστήματος πού ἔχει «δεῖ»...)

* Τό προοίμιο τοῦ Ἑλληνικοῦ Συντάγματος
(...δέν εἶναι οὔτε ἡ ἰδέα τῆς Δημοκρατίας, οὔτε τῆς ἐλευθερίας,
οὔτε τοῦ ἀνθρωπισμοῦ ἤ τοῦ διαφωτισμοῦ,
ἀλλά εἶναι τό «Ὄνομα τῆς Ἁγίας καί Ὁμοουσίου καί Ἀδιαιρέτου Τριάδος»...
)

* Αὐτοβιογραφικό
(ποίημα)

* Γεννήθηκα τό 1953
(ποίημα)

* Μιά σχολική γιορτή γιά τά Χριστούγεννα
(...Ὅταν κλείνει ἡ αὐλαία ἀπό μιά σχολική γιορτή,

κανείς ποτέ δέν ξέρει ἐάν ἦταν καλά...
Σ᾽ ἐκείνη τή γιορτή, ὅταν ἔκλεισε ἡ αὐλαία, ὅλοι ἤξεραν...)

Μόνιμες στήλες

* Γράμματα στή Σύνταξη

* Φοιτητικά Δρώμενα-Πανεπιστ. Παρεπόμενα

* ᾽Απόψεις καί σκέψεις

 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Περιοδικό “Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ”
Μαυρομιχάλη 32, Τ.Κ. 10680
Αθήνα
ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΤΕΥΧΗ
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ

active³ 4.7 · IPS κατασκευή ιστοσελίδων · Όροι χρήσης