ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ
ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ
12/01/2017
ΕΚΟΙΜΗΘΗ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΙ ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ «Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ»
27/02/2014
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
12/01/2017
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ τό νέο Τεῦχος ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017
02/05/2012
Μόλις κυκλοφόρησε DVD μέ ὅλη τήν ὕλη τῶν 50 ἐτῶν καί πλῆρες ψηφιακό Εὑρετήριο. Συνοδεύεται ἀπό Βιβλίο-Εὑρετήριο
Mailing list
Δώστε μας το email σας και μείνετε ενήμεροι

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013


Περιοδικό Ἡ Δράση μας, ἔτος ΝΒ', τ. 513 , ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013

Περιεχόμενα

 
* Ἀρνοῦμαι
(Ποίημα)

 Πόθος γιά τήν ἀλήθεια
(Ἀλήθεια! Τήν ποθοῦμε στίς διαπροσωπικές μας σχέσεις,
τήν ἀναζητοῦμε στά μονοπάτια τῆς γνώσης,
τήν ἀπαιτοῦμε στό χῶρο τῆς ἐνημέρωσης,
τήν ἀμφισβητοῦμε στόν πολιτικό λόγο,
τήν ἀνιχνεύουμε στήν ὀρθόδοξη Παράδοσή μας...)


 Πόση δύναμη ἔχει ἕνας γέρων;
(Στίς 19 τοῦ μηνός Νοεμβρίου τιμᾶται ἀπό τήν Ἐκκλησία μας
ἕνας μάρτυς τῶν πρώτων χρόνων, ὁ ἅγιος Βαρλαάμ,
γιά τόν ὁποῖο ἔχουν συγγράψει ἐγκωμιαστικούς λόγους
καί ὁ Μέγας Βασίλειος καί ὁ ἱερός Χρυσόστομος.)


 Ἡ συνάντηση μέ τόν πλούσιο
(Ἄν ἀνασταίνεις μέσα σου καρδιά, μπορεῖ νά βρεῖς τό ἕνα ἔλλειμμα,
μπορεῖ καί ν’ ἀρνηθεῖς γιά τό Χριστό κάθε ἄλλο πλοῦτο!
...)

 Tatoo
(μόδα τοῦ συρμοῦ; τέχνη μιᾶς ζωῆς;
ἤ πρόδρομος μιᾶς ἄλλης ἐποχῆς;)

 Ἐκφοβισμός
(Νοσηρό φαινόμενο τῶν σύγχρονων κοινωνιῶν
εἶναι ὁ ἐκφοβισμός πού ἀναπτύσσεται στό σχολικό περιβάλλον (bulling)
ἀλλά καί σέ χώρους πού δραστηριοποιοῦνται παιδιά.)


 Στά δρομάκια τοῦ Α.Π.Θ.
(Τρεῖς διαφορετικές περιπτώσεις. Τρία διαφορετικά ἄτομα
μέ ἕνα κοινό παρονομαστή· τήν ἐλπίδα καί τόν ἀγώνα.)


 Εὐρωπαϊκή λογοκρισία σέ κυπριακό ποίημα
(Ἄραγε προβληματιζόμαστε Ἑλλαδίτες καί Κύπριοι
ἀπό τίς ἀτέλειωτες ταπεινώσεις,
στίς ὁποῖες μᾶς ὑποβάλλουν Εὐρωπαῖοι καί Ἀμερικανοί
οἱ μόνιμοι στενοί σύμμαχοι τῶν Τούρκων;)


 Τό συγκλονιστικό μήνυμα
πιλότου
τῆς πολεμικῆς ἀεροπορίας

(Ἐγώ πετάω γιά τόν πατέρα μου, πού καμαρώνει στήν ἄκρη στό χωράφι,
ὅταν περνοῦν τά μαχητικά μας, πετάω γιά τό παιδί στή Φλώρινα
πού περπατάει στό χιόνι νά πάει στό σχολειό του,
πετάω γιά τόν παπά μας πού κάνει χιλιόμετρα νά κάνει Ἀνάσταση
μέ τούς τσοπαναραίους στό ὕψωμα τῆς Παναγιᾶς!...)


 Πνοή φυσίζωη
(Στόν Στέλιο Μάλιαρη)

 Ὁ Ἅγιος Νεκτάριος περί προσευχῆς
(Ὁ Ἅγιος Νεκτάριος ὁ θαυματουργός,... μέ τά πολλά καί ἐξαίρετα συγγράμματα
πού συνέγραψε καί κυκλοφοροῦν καί στίς μέρες μας,
βοηθεῖ ὅλους μας νά καλλιεργήσουμε καί νά ἀναπτύξουμε τήν πίστη
καί τήν πνευματικότητα ὡς Ὀρθόδοξοι πιστοί.)


Πρόοδος ἤ ὀπισθοδρόμηση
(Μετά ἑκατόν ἑξήντα χρόνια ἐλεύθερου ἐθνικοῦ βίου,
καί ἐνῶ ἀκούγονται φωνές γιά τήν ἀπαλοιφή τῶν ἄρθρων τοῦ Συντάγματος
πού ἀναφέρονται στήν «ἐπικρατοῦσα θρησκεία», εἶναι ἐπίκαιρο νά ἀνατρέξουμε
στό κείμενο «τοῦ προσωρινοῦ πολιτεύματος τῆς Ἑλλάδος»)


Ἱκεσία
(Ποίημα)

Ὁ τρίτος δίσκος
(Στόν Γεώργιο Ἀβέρωφ)

Τά ὑλικά τῆς Δημιουργίας
(Ὅταν ὁ Δημιουργός δημιουργοῦσε τόν Κόσμο, ἤλεγχε τό κάθε βῆμα ὅτι «καλόν»,
διότι ἤξερε ὅτι, ἄν οἱ διάφορες παράμετροι ξεφύγουν ἀπό τίς ἐπιθυμητές τους τιμές,
τότε ἡ Φυσική δέν θά περιεῖχε ἄτομα, καί δέν θά ὑπῆρχαν Χημεία καί Βιολογία.
Καί τό Σύμπαν δέν θά μποροῦσε νά φιλοξενήσει τόν Ἄνθρωπο...)


Παραλογισμοί ἑνός ἄθεου ὀρθολογιστῆ
(Ὁ Ρίτσαρντ Ντόκινς (Richard Dawkins) εἶναι ἄθεος Βρετανός ἐξελικτικός βιολόγος.
Οἱ θέσεις τοῦ Ντόκινς, ὁ ἀκραῖος ὀρθολογισμός καί ἡ ἀπόλυτη ἐμπιστοσύνη
στήν ἐπιστήμη σάν τή μόνη πηγή ἀλήθειας βρίσκουν πρόσφορο ἔδαφος
στό δυτικό κόσμο, ὅπου τά θρησκευτικά ἐρείσματα ἔχουν ἀδυνατίσει.
Τό παρόν ἄρθρο σχολιάζει μερικές ἀπ’ τίς ἀπόψεις τοῦ Ντόκινς
περί ἐπιστήμης καί θρησκείας.)


Τό τρύπιο χέρι
(Διήγημα)

Εἰς μνημόσυνον αἰώνιον
(Διήγημα)

Ἡ στροφή
(Διήγημα)

Μόνιμες στήλες

Γράμματα στή σύνταξη

Φοιτητικά Δρώμενα

*  Παρεμβάσεις

 * ᾽Απόψεις καί σκέψεις

 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Περιοδικό “Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ”
Μαυρομιχάλη 32, Τ.Κ. 10680
Αθήνα
ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΤΕΥΧΗ
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ

active³ 4.7 · IPS κατασκευή ιστοσελίδων · Όροι χρήσης