ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ
ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ
17/12/2021
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ τό νέο Τεῦχος ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021
21/11/2021
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ τό Τεῦχος ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021
17/12/2021
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ τό νέο Τεῦχος ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022
27/02/2014
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
21/11/2021
Τεῦχος ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021
12/01/2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Mailing list
Δώστε μας το email σας και μείνετε ενήμεροι

ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Γ´


Κατηχητικά Σχολεῖα: Χθές, σήμερα, αὔριο Γ΄

 

 

«Ἡ κατασκήνωση (ΣΣ. τῶν Κ.Σ.) τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς
ἦταν μία ἀπό τίς ὡραιότερες παιδικές μου ἀναμνήσεις»
                                                            (ΚΥΡ, σκιτσογράφος)

«Ἕνας ἐκδότης μέ πίεζε νά γράψω ἕνα βιβλίο γιά τά Κατηχητικά,
γιά νά γελάσουμε καί νά πουλήσουμε (...).
Ὄχι, αὐτοί δέν ἔχουν δικαίωμα νά μιλᾶνε, γιατί εἶναι ἐμπαθεῖς καί ἀμαθεῖς»
                                                             (Γιῶργος Ἰωάννου)

 

Συνεχίζοντας τή μελέτη μας γιά τά Ἐκκλησιαστικά Κατηχητικά Σχολεῖα ἀνατρέχουμε στήν ἔρευνα τῆς «Ἐλευθεροτυπίας» τή σχετική μέ τά Κ.Σ. Τή δημοσίευσε τήν 1.9.1977 μέ τίτλο: «Κατηχητικά: Τί εἶναι; Ποῦ σκοπεύουν». Στήν ἔρευνα αὐτή μερικοί ἔδωσαν ἀρνητικές ἀπαντήσεις, ὅπως ἡ Ἕλλη Ἀλεξίου καί ὁ Κ. Ταχτσῆς. Πολύ θετικές ὅμως ἀπαντήσεις ἔδωσαν ὁ συγγραφέας Ἰάκωβος Καμπανέλλης, ὁ οἰκονομολόγος καί μετέπειτα ὑπουργός Ἰω. Παλαιοκρασσᾶς, ὁ Καθηγητής τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς Ἀθαν. Κομίνης καί ὁ τότε Καθηγητής τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς καί μετέπειτα Ἀκαδημαϊκός π. Ἀναστάσιος Γιαννουλάτος, σήμερα δέ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀλβανίας. Ἰδιαίτερα ὁ γνωστός σκιτσογράφος ΚΥΡ ἔγραφε: «Ἡ κατασκήνωση (ΣΣ τῶν Κ.Σ.) τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς ἦταν μία ἀπό τίς ὡραιότερες παιδικές μου ἀναμνήσεις»1.
Ὑπῆρξαν καί κατήγοροι τῶν Κ.Σ. πού κινήθηκαν καθαρά ἀπό ἐλατήρια ἰδιοτέλειας καί σκοπιμότητος. Τό περίεργο εἶναι ὅτι σ᾽ αὐτούς δέν ἀπάντησαν ἄνθρωποι τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ χώρου, ὅπως ὤφειλαν, ἀλλά πρώην μαθητές Κ.Σ. πού εἶχαν ἐν τῷ μεταξύ ἀποστασιοποιηθεῖ ἀπό τήν Ἐκκλησία, ἐπηρεαζόμενοι ἀπό τήν περιρρέουσα κοσμική ἀτμόσφαιρα καί τήν ἔντονη ἀθεϊστική προπαγάνδα, πού ἐπιμένει νά προβάλλεται συστηματικά ὡς ἡ πεμπτουσία τῆς προόδου καί τοῦ ἐκσυγχρονισμοῦ!
Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιας φτηνῆς καί ἰδιοτελοῦς σκοπιμότητος ἀφενός καί ὑπερασπίσεως τῶν Κ.Σ. ἀφετέρου εἶναι τό ἀκόλουθο. Τό διηγεῖται ὁ γνωστός λογοτέχνης καί συγγραφέας Γιῶργος Ἰωάννου στό βιβλίο του «Ἡ πρωτεύουσα τῶν προσφύγων». Γράφει: «...Ἕνας ἐκδότης μέ πίεζε πρό ὀλίγων ἐτῶν νά γράψω ἕνα βιβλίο γιά τά Κατηχητικά, ἔστω μόνο γιά τά Κατηχητικά τῆς Θεσσαλονίκης, γιά νά γελάσουμε καί νά πουλήσουμε, κατά τήν ἔκφρασή του. Ἐγώ... καί νά γράψω κάποτε γιά τά Κατηχητικά δέν πρόκειται νά γράψω ποτέ μ᾽ αὐτό τό πνεῦμα, καί αὐτό, ὄχι μόνο γιατί δέν προσφέρονται, ἀλλά γιατί ἔχω φάει γιά χρόνια τό ψωμί τους, δηλαδή ἔχω τραφεῖ στά συσσίτιά τους σέ καιρούς χαλεπούς... Ἀρκετές φορές... ἔχω ρίξει πετριές πρός τά ἐκεῖ... Ἄλλο αὐτό καί ἄλλο ἡ φρικτή παραγνώριση, ἡ κακότητα πέρα γιά πέρα, ἡ διάθεση γιά ἐξόντωση καί κονιορτοποίηση, ἁπλῶς ἐπειδή πρόκειται περί πιστῶν Χριστιανῶν... Καί τό συναντῶ ἀρκετά συχνά νά ἐκπέμπεται... Ὄχι, αὐτοί δέν ἔχουν δικαίωμα νά μι­λᾶνε, γιατί εἶναι ἐμπαθεῖς καί ἀμαθεῖς»2.
Σημειώνουμε ὅτι στό βιβλίο του αὐτό ὁ Γιῶργος Ἰωάννου περιλαμβάνει καί τό διήγημα «Ὁ Χριστός ἀρχηγός μας», ἕνα διήγημα ἀφιερωμένο στά περίφημα συσσίτια τῶν Κ.Σ. τῆς Θεσσαλονίκης, πού λειτούργησαν τήν περίοδο τῆς κατοχῆς μέ πλούσιο κοινωνικό ἔργο. Ὁ Γ. Ἰωάννου ἀναφέρει σ᾽ αὐτό πολλές καί συγκεκριμένες ἀναμνήσεις ἀπό τή συμμετοχή του στά συσσίτια τῶν Κ. Σ. τά δίσεκτα ἐκεῖνα χρόνια τοῦ 1943-1948. Ὁ ἴδιος πάλι, λίγο πρίν ἀπό τό θάνατό του, σέ συνέντευξή του στό Περιοδικό «Ἰχνευτής» (27.12.1984) μίλησε πολύ θετικά γιά τό ἴδιο θέμα.
Θά χρειάζονταν τόμοι ὁλόκληροι, γιά νά καταγραφεῖ ἡ τεράστια προσφορά τῶν Κ.Σ. στήν Ἐκκλησία, στήν Πατρίδα, στήν Παιδεία, στήν Ἐπιστήμη, στό στρατό, στήν κοινωνία μας γενικότερα. Ὀρθά ἐπεσήμανε ὁ Γ. Ἰωάννου, ὅτι ὁ πόλεμος κατά τῶν Κ.Σ. εἶναι «φρικτή παραγνώριση, κακότητα πέρα γιά πέρα, διάθεση γιά ἐξόντωση καί κονιορτοποίηση» τῆς ἀνυπολόγιστης προσφορᾶς τῶν Κ.Σ., ἐπειδή αὐτή εἶναι ἔργο πιστῶν Χριστιανῶν. Καί μάλιστα ὅταν αὐτός ὁ πόλεμος προέρχεται, γιά νά χρησιμοποιήσω καί πάλι τά λόγια τοῦ Γ. Ἰωάννου, ἀπό «ἐμπαθεῖς καί ἀμαθεῖς»... Στίς ἀνεύθυνες κατηγορίες κατά τῶν Κ.Σ. ἀπάντησε πολύ εὔστοχα καί ἡ γνωστή χρονογράφος Ἀλεξάνδρα Στεφανοπούλου στό χρονογράφημά της «Περί Ἀγωγῆς»4.
Ὁ ἐπίμονος ὅμως καί βρώμικος πόλεμος κατά τῶν Κ.Σ. ἀπέδωσε καρπούς. Φρικτούς, πικρότατους, ἀπαίσιους. Ποιός δέν θρηνεῖ σήμερα γιά τούς «μαστουρωμένους» νέους μας πού τρικλίζουν στούς δρόμους ζητιανεύοντας ἕνα εὐρώ ἤ ἀργοσβήνουν ζωντανοί νεκροί στά παγκάκια καί στά πάρκα; Ποιός δέν θρηνεῖ γι᾽ αὐτούς πού κάνουν τίς νύχτες μέρες θυσιάζοντας στόν Βάκχο τῶν κλάμπς μέ ὅλα τά θλιβερά ἐπακόλουθα; Ποιός δέν συμμερίζεται τήν ἀγωνία τούτου τοῦ τόπου βλέποντας τούς μαθητές νά κάνουν κατάληψη τῶν σχολείων τους, ἀπό τά ὁποῖα θά πάρουν μόρφωση καί θά διδαχθοῦν ἦθος γιά τή ζωή τους; Ἤ τούς φοιτητές νά καταστρέφουν καί νά λεηλατοῦν γραφεῖα καί ἐργαστήρια τῶν Σχολῶν τους, νά κτυποῦν τούς πρυτάνεις τους, νά ἐγκλείουν τούς καθηγητές τους στά Γραφεῖα τους καί νά χτίζουν μέ τοῦβλα τήν εἴσοδο τῶν Γραφείων τους; Ποιός δέν προβληματίστηκε καί δέν κυριεύτηκε ἀπό σύγκρυο καί δέν ἔνοιωσε ἀφάνταστο πόνο βλέποντας τίς σκηνές πού ἔζησε ἡ Ἀθήνα καί ἄλλες πόλεις τῆς πατρίδας μας τόν Δεκέμβριο τοῦ 2008, σκηνές πού μεταδόθηκαν σ᾽ ὅλο τόν κόσμο καί ἔκαναν ὅλους, ἰδιαίτερα τόν ἀπόδημο ἑλληνισμό καί ὅσους ἀγαποῦν τήν Ἑλλάδα, ν᾽ ἀνατριχιάσουν;
Βέβαια δέν ξεχνᾶμε ὅτι βρέθηκαν ὁρισμένοι πού ἐπαινοῦσαν ἤ συνεχίζουν νά ἐπαινοῦν τίς νεολαιΐστικες αὐτές συμπεριφορές, οἱ ὁποῖοι τίς ὑπέθαλψαν ἤ τίς ὑποθάλπουν, καί πού αἰσθάνονται εὐτυχεῖς γιά ὅλα αὐτά! Αὐτοί ὅμως εἶναι ἐκεῖνοι πού πολέμησαν ἀνέκαθεν καί συνεχίζουν νά πολεμοῦν τό ἔργο τῶν Κ.Σ. καί γενικότερα τῆς Ἐκκλησίας. Ἐνῶ ὅσοι ὀρθοφρονοῦν, ὅσοι νοιάζονται γι᾽ αὐτόν τόν τόπο, ὅσοι ἀγαποῦν τόν Χριστό καί τήν Ἐκκλησία Του, πονοῦν καί προσεύχονται. Καί συνεχίζουν, παρά τίς δυσκολίες, τό ἔργο τους μέ τά Κ.Σ.
Διότι, τό λέμε καθαρά καί τό διακηρύσσουμε στεντόρεια, τά Κ.Σ. μεταφέρουν στίς ψυχές τῶν νέων τήν ἀείζωο φλόγα τῶν ἁγίων καί τή ζωογόνο δρόσο τοῦ Πνεύματος. Τά Κ.Σ. ἐναποθέτουν στήν ἀθάνατη ψυχή τῶν νέων τή σφραγίδα τοῦ Ὀρθοδόξου ἤθους, τό ὁποῖο κατέθεσαν στό θησαυροφυλάκιο τῆς Ἱστορίας οἱ ἅγιοι ᾽Απόστολοι καί οἱ πνευματέμφοροι διάδοχοί τους. Τή σφαγίδα τῆς ἀληθινῆς προόδου, τῆς λεβεντιᾶς, τῆς τόλμης καί τῆς αὐτοθυσίας τῶν ἡρώων τῆς πίστεως καί τῆς πατρίδος, τήν ἀκροβολισμένη μέ σεμνότητα καί ἱεροπρέπεια στή μακρά λεωφόρο τῆς ἑλληνικῆς μας Ἱστορίας.Τά Κ.Σ. εἶναι χαλκεῖα ὅπου σφυρηλατεῖται ἡ αὐριανή γενιά.
Ἔχουμε ὅμως νά ποῦμε ἀκόμη ἕνα λόγο γιά τά Κ.Σ. Θά τόν ποῦμε στό ἑπόμενο.

                                                                                                              ν.π.β.

 

1. Βλ. π. Ἠλία Μαστρογιαννοπούλου, ἐπιστολή μέ «μιά βιβλιογραφική ἐνημέρωση γιά τό θέμα» τῶν Κ.Σ., στό Περιοδ. «Σύναξη», Ἀπρίλιος - Ἰούνιος 2009, τ. 110, σελ. 102.
2. Γιώργου Ἰωάννου, Ἡ πρωτεύουσα τῶν προσφύγων, Ἀθήνα, ἐκδ. «Κέδρος» 1997, σελ. 113-114.
3. Βλ. π. Ἠλία Μαστρογιαννοπούλου, ὅ.π., σ. 102.
4. Ἐφημ. «Ἑστία» 20.2.1988.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Περιοδικό “Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ”
Μαυρομιχάλη 32, Τ.Κ. 10680
Αθήνα
ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΤΕΥΧΗ
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ

active³ 4.7 · IPS κατασκευή ιστοσελίδων · Όροι χρήσης