ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ
ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ
12/01/2017
ΕΚΟΙΜΗΘΗ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΙ ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ «Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ»
27/02/2014
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
12/01/2017
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ τό νέο Τεῦχος ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017
02/05/2012
Μόλις κυκλοφόρησε DVD μέ ὅλη τήν ὕλη τῶν 50 ἐτῶν καί πλῆρες ψηφιακό Εὑρετήριο. Συνοδεύεται ἀπό Βιβλίο-Εὑρετήριο
Mailing list
Δώστε μας το email σας και μείνετε ενήμεροι

ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΟ DVD 50 ΧΡΟΝΩΝ


50 ὁλόκληρα χρόνια!
Σχεδόν 500 τεύχη!
Πάνω ἀπό 16.000 σελίδες!
Περισσότερα ἀπό 10.000 ἄρθρα, μελέτες, διηγήματα, στοχασμούς καί ὅ,τι ἄλλο ἀποτύπωσε στό χαρτί ἡ καρδιά καί ἡ διάνοια 100 ἀρθρογράφων καί πλέον ὅλα αὐτά τά χρόνια!
Ὅλα ὅμως αὐτά τά ψυχρά νούμερα καί οἱ ἀριθμητικές στατιστικές ἀδυνατοῦν νά καταγράψουν τήν προσφορά τῆς «Δράσεως» ὅλα αὐτά τά χρόνια στό ἀναγνωστικό κοινό της.
Στό νεανικό - φοιτητικό ἀρχικά κοινό της, πού ὡρίμασε καί γέρασε τόσα χρόνια μαζί μέ τήν πορεία της μέσα στό χρόνο καί τή διακονία της μέσα στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ.
Γιατί ἡ πραγματική της προσφορά δέν προσμετρᾶται μέ εὔκολες καταμετρήσεις, μιά καί τῆς καρδιᾶς τά βάθη μόνο ὁ Παντογνώστης Κύριος μπορεῖ νά προσπελάσει καί μόνον Αὐτός μπορεῖ  νά ἐκτιμήσει.
Τόσα χρόνια ἀπτόητη στίς ἐπάλξεις τῆς ἀπολογητικῆς μαρτυρίας ἐνάντια στήν ἀμφισβήτηση, τόν διωγμό καί τήν παραχάραξη τῆς σώζουσας Ἀλήθειας. Σέ ἐποχές πού οἱ ἰδεολογίες ὄχι ἁπλῶς ἀμφισβητοῦσαν, ἀλλά μέ μένος πολεμοῦσαν τή Ἀλήθεια τοῦ Χριστοῦ καί τοῦ Εὐαγγελίου Του. Σέ χρόνους δυσχείμερους γιά τήν Ὀρθόδοξη Ἑλλάδα μας. Τότε πού ἡ μπότα προαιώνιων ἐχθρῶν τῆς Ἑλλάδος πατοῦσε ἐπιδρομικά τά ἅγια χώματά της.
Ἀλλά καί σέ περιόδους πού ἡ ἀντεθνική καί κίβδηλη προπαγάνδα ἀμφισβητοῦσε τήν Ἱστορία της καί ὑπέσκαπτε τήν ἐθνική κυριαρχία της. Καί πάλι στό ὕψος τῶν γεγονότων καί τῶν περιστάσεων ὑπηρετοῦσε τήν ἐθνική ἱστορική ἀλήθεια καί πρόβαλλε τά ἐθνικά δίκαιά της. Στό πλευρό τῆς αἱματοβαμμένης καί στενάζουσας Κύπρου καί τῶν καταπιεσμένων Βορειηπειρωτῶν.
Στήν ὑπηρεσία τῆς ἱστορικῆς ἀλήθειας ἀπέναντι στήν ψευδή προπαγάνδα τῶν Σκοπίων ἐναντίον τῆς ἑλληνικότατης Μακεδονίας καί τῆς Τουρκικῆς προπαγάνδας, πού χρόνια ἐποφθαλμιᾶ καί ἐγείρει ἀξιώσεις στή Δυτική Θράκη.
Μά πάνω ἀπ’ ὅλα μέ κείμενα ἐμπειρικά! Μέ ἀποτυπώματα ζωῆς πνευματικῆς, ἐμβαθύνοντας στόν αἰώνιο ἁγιογραφικό λόγο καί ἰχνηλατώντας τήν πορεία τῶν ἁγίων καί τῶν μαρτύρων τῆς Ἐκκλησίας μας. Μελέτη, ἐντρύφημα, στηριγμός καί ὅπλο στά χέρια τόσων ἀνθρώπων ἐντός καί ἐκτός Ἑλλάδος.
Ἀνθρώπων πού τήν ἀγάπησαν! Πού συνδέθηκαν μαζί της καί ἐμπνεύστηκαν στά πιό γόνιμα, δημιουργικά ἀλλά καί δύσκολα νεανικά τους χρόνια. Τότε πού κάθε μήνα τήν ἀνέμεναν σάν βακτηρία, πυξίδα καί φῶς βοηθητικό στήν πορεία τῆς ζωῆς τους.

Στήν καμπή τοῦ μισοῦ αἰώνα τῆς ἐκδοτικῆς μαρτυρίας της· στό σταθμό αὐτό τῶν πενήντα χρόνων, κανείς ἀπό ὅλους αὐτούς πού μόχθησαν γιά τήν ἔκδοση καί τή διάδοσή της καί πιό πολύ κανείς ἀπό ὅλους αὐτούς πού διακονοῦν καί σήμερα μέσα ἀπό τίς στῆλες της ἤ ἀγωνίζονται γιά νά φθάσει σέ περισσότερα χέρια, δέν αἰσθάνθηκε τήν ὁποιαδήποτε ἔστω καί μικρή καύχηση. Ὄχι! Μόνο ἀπέραντη δοξολογία πρός τόν Ἅγιο Τριαδικό Θεό πού ἐπέβλεψε καί ἐπιβλέπει εὐλογώντας τούτη τή μικρή προσπάθεια καί πού καταδέχεται δι’ αὐτῆς νά μαρτυρεῖται τό ἅγιο Ὄνομά Του μεταξύ τῶν ἀνθρώπων.
Γι’ αὐτό καί δέν χωροῦν τούτη τήν ὥρα ἀνθρώπινες θριαμβολογίες. Οὔτε ἔπαρση, πού νά οἰκειοποιεῖται τίς δωρεές Του. Μόνο θαυμασμός, ἔκπληξη καί ἀπορία μπροστά στό ἀνεννόητο μεγαλεῖο Του καί τήν ἄπειρη καί ἀκατανόητη ταπείνωσή Του. Ἴδιος καί ἀπαράλλακτος μέσα στούς αἰῶνες ἐργάζεται τή σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου, ἀρχίζοντας τό ἔργο τῆς σωτηρίας του μέσα ἀπό ἕνα εὐτελές σπήλαιο καί ἀπό τήν καταφρόνια μιᾶς φάτνης ἀλόγων.
Γιά νά φθάσει νά τό σφραγίσει μέ τή θυσία τῆς ἀγάπης Του, εἰσερχόμενος στά Ἱεροσόλυμα καθήμενος στήν ταπεινή ράχη ἑνός «πόλου ὄνου».
Τίποτε πιό ἀξιόλογο καί ἀνώτερο δέν εἶναι «Ἡ Δράση μας» ἀπό τή φάτνη τῶν ἀλόγων ζώων καί ἀπό τή ράχη ἑνός... ὄνου! Ἀλλά καί τίποτε παραπάνω δέν προσδοκᾶ. Μόνο αὐτό ποθεῖ καί παρακαλεῖ·· νά παραμένει ἀνάμεσα στή φαντασμαγορία, τήν ἐντύπωση καί τόν πλοῦτο τόσων ἄλλων ἐντύπων.
Νά ’ναι μόνο ὁ χῶρος καί ὁ τόπος ὅπου ὁ Θεός θά ἀκουμπᾶ τόν ἄνθρωπο. Ἕνας τόπος πού ὁ Θεός θά καταδέχεται νά «γεννᾶται» γιά νά ἀναγεννᾶ τό πλάσμα Του. Κι ἕνα ταπεινό ὄχημα καί καταφρονεμένο μέσο, πού ἡ ἀγάπη Του θά ἐπιλέγει γιά νά πορευτεῖ στήν καρδιά τοῦ κάθε ἀνθρώπου γιά νά φανερώνει τή θυσιαστική σταυρική Του ἀγάπη.
Δέν ἔχει «Ἡ Δράση μας» ἄλλα ὁράματα πέρα ἀπ’ αὐτό. Δέν ἔχει μεγαλύτερους πόθους γιατί δέν πιστεύει ὅτι μπορεῖ νά ποθήσει κάτι ἀνώτερο.
Οὔτε ἄλλα μεγαλεπίβολα σχέδια ἐπιτρέπει στόν ἑαυτό της νά ἀναπτύξει στήν ἐκδοτική αὐτή καμπή της.
Μόνο ἕνας φόβος καί μιά ἀγωνία βαραίνει τήν καρδιά της· μήπως κάποια ἀνθρώπινη ἔπαρση καί ἐμπαθής λογισμός τῆς ἀποστερήσει τήν εὐλογία καί τήν χάρη Αὐτοῦ πού ἀδιάκοπα ἀναπαύεται στούς «ταπεινούς τῇ καρδίᾳ»...
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Περιοδικό “Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ”
Μαυρομιχάλη 32, Τ.Κ. 10680
Αθήνα
ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΤΕΥΧΗ
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ

active³ 4.7 · IPS κατασκευή ιστοσελίδων · Όροι χρήσης