ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ
ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ
12/01/2017
ΕΚΟΙΜΗΘΗ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΙ ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ «Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ»
27/02/2014
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
12/01/2017
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ τό νέο Τεῦχος ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017
02/05/2012
Μόλις κυκλοφόρησε DVD μέ ὅλη τήν ὕλη τῶν 50 ἐτῶν καί πλῆρες ψηφιακό Εὑρετήριο. Συνοδεύεται ἀπό Βιβλίο-Εὑρετήριο
Mailing list
Δώστε μας το email σας και μείνετε ενήμεροι

Κυκλοφόρησε τό νέο τεῦχος τῆς Δράσης Ἰανουαρίου 2011. Μήν το χάσετε!

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011


Περιοδικό Ἡ Δράσις μας, ἔτος Ν', τ. 485, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011

 

Περιεχόμενα

* Κορυφές
(ποίημα )

* Οἱ πορεῖες τοῦ Θεοῦ
(... σέ λίγους ἀνθρώπους ...δόθηκε ἀπ’ τό Θεό τό χάρισμα νά «βλέπουν».
Νά θεωροῦν ἐταστικά, κατανοώντας...
νά διακρίνουν τά ἴχνη τοῦ Θεοῦ μέσα στό σύμπαν, πάνω στή γῆ.
Καί νά τά διερμηνεύουν στούς ἀνθρώπους...)

* 2011: Εὐρωπαϊκό ἔτος ἐθελοντισμοῦ
(Οἱ μακροσκελεῖς διακηρύξεις τῆς ἀξίας τοῦ ἐθελοντισμοῦ,
τῶν στόχων καί τῶν τρόπων ἔκφρασής του
συνοψίζονται ἀπό τή θεϊκή σοφία σέ μία μόνη φράση,
ἐκπληκτική σέ περιεκτικότητα:
«...ἀγαπήσεις τόν πλησίον σου ὡς σαυτόν»)


* Τό δῶρο τῆς ἐλπίδας κατά τόν ἅγιο Νεκτάριο
(...καί στίς δοκιμασίες, τίς θλίψεις καί τά ἀδιέξοδα
οἱ πιστοί ὄχι μόνο ἀντέχουμε ἀλλά καί τολμοῦμε νά ἐλπίζουμε
–καί τό πιό θαυμαστό– «νά καυχώμεθα»...)


* Κι ὅμως ὑπάρχουν ἐμπόδια πού δέν ξεπερνιοῦνται μέ... Parkour
(...Χαζεύω τούς νέους στά πάρκα, στίς πλατεῖες, στούς δρόμους καί στά video clips
...στή ζωή τά ἐμπόδια δέν εἶναι μόνο ἀντικείμενα,
τοῖχοι καί κάδοι ἀπορριμάτων...)


* Δέ θέλουμε νά μάθουμε τουρκικά
(ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΜΑΚΩΝ ΞΑΝΘΗΣ
στόν πρωθυπουργό καί τήν Ἄννα Διαμαντοπούλου)

* Ἡ φωνή τοῦ Ἰμάμη στά προπύλαια τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
(...Αὐτή εἶναι ἡ ῾Ελλάδα, πού ὀνειρεύτηκε ὁ ἐθνεγέρτης Ρήγας ὁ Βελεστινλής
καί γιά τήν ἐλευθερία τῆς ὁποίας θυσιάστηκε;...)


* Ὁ θνήσκων ἀσθενής
(...Πολλές φορές ἔχουμε ἀντιμετωπίσει τό ἐρώτημα ἀπό τόν ἴδιο τόν ἀσθενή:
«Πεθαίνω;», «Θά πεθάνω;», «῞Ως ἐδῶ ἤτανε;»
...ἡ ἀπόκρυψη ἀποστερεῖ τόν ἀσθενή ἀπό μία τόσο θεμελιώδη γνώση,
πού συντελεῖ στή ψυχική καί πνευματική του ὡρίμανση. Ὅμως... )


* Ἡ γένεση τῆς ἑλληνικῆς σημαίας
(...τά σύμβολα ἑνός Ἔθνους δέν ἀκολουθοῦν τή μόδα,
γιά νά ἀλλάζουν κάθε σεζόν!...)


* Στοιχεῖα πού ἀποδεικνύουν τήν ἑλληνικότητα Ἰμίων
(...ὁ τότε Ἀμερικανός Πρέσβης στήν Ἑλλάδα κ. Νίκολας Μπέρνς
ρωτήθηκε ποιά εἶναι ἡ Ἀμερικανική θέση στό θέμα τῶν Ἰμίων
καί ἀπάντησε ὅτι ἀνήκουν στήν Ἑλλάδα
καί ὅτι αὐτό φαίνεται καί στόν ἐπιχειρησιακό χάρτη τοῦ Ἀμερικάνικου Ναυτικοῦ...)


* Οἱ τρεῖς Ἱεράρχες καί ἡ αἵρεση
(...ἔλεγε ὁ ἱερός Χρυσόστομος: Χρησιμοποιῶ ὡς ἄλλο ὅπλο τόν λόγο
καί τόν στρέφω ὄχι ἐναντίον τῶν ἀνθρώπων,

πού εἶναι θύματα τῆς αἱρέσεως, ἀλλά ἐναντίον τῆς αἱρέσεως.
Τήν αἵρεση καί πλάνη μισῶ καί μέ τόν ἀγώνα μου ποθῶ
νά ἀποσπάσω ἀπό τή διαβολική πλάνη τούς ἀνθρώπους, πού ἔχουν παρασυρθεῖ...)

* Ἰωάννης Βαρβάκης
(...τό τριπλό μυστικό τοῦ Ἰωάννη Βαρβάκη ἐξηγεῖ τό μεγαλεῖο τοῦ ἤθους του...)

* Τό «νέο σχολεῖο»
(Στόχος εἶναι νά ἐξομοιωθοῦν οἱ διαφορετικές μεταξύ τους ἐθνικές κοινωνίες
καί νά μεταβληθοῦν σταδιακά σέ πανομοιότυπα κοινωνικά σύνολα
μέ χαλαρούς ἐσωτερικούς δεσμούς καί ἑπομένως εὔκολα χειραγωγούμενα...)

* Ἡ χαρά στόν πόνο
(ποίημα )

* Ἀπό τά βιβλία πού μᾶς στέλνουν

* Ἡ τύχη καί ὁ Δημιουργός
(Ἄς ὑποθέσουμε, ὅτι ὅλη ἡ ζωή δημιουργήθηκε χωρίς ἄλλη ἐξωτερική ἐπέμβαση,
ἀπ᾽ τά ὑλικά πού προῆλθαν ἀπ᾽ τή μεγάλη ἔκρηξη
καί τή λειτουργία τῶν νόμων τῆς φύσης.
Αὐτοί οἱ νόμοι, γιά νά ξεπεράσουν τίς ἀδυσώπητες ἐπιταγές τῆς τυχαιότητας
καί νά συνθέσουν ἕνα τόσο μεγαλειῶδες
καί ἀπίστευτης πολυπλοκότητας κατασκεύασμα,
θά πρέπει νά εἶναι προικισμένοι μέ ἀσύλληπτη σοφία...)


* Ἔπαινος ἀρετῶν διακόνισσας Ὀλυμπιάδας
(Στήν ὄγδοη ἀπό τίς δεκαεπτά ἐπιστολές
...πού τῆς ἔστειλε ὁ ἐξόριστος ῞Αγιος ᾽Ιωάννης ὁ Χρυσόστομος

γιά νά τήν βγάλει ἀπό τήν «ἀθυμία», δοκιμάζει ἄλλο φάρμακο
ἀνάταξης τῆς ψυχῆς της,

... ἐξυμνεῖ «τά πελάγη τῶν ἀρετῶν της»...)


Μόνιμες στήλες

* Γράμματα στή Σύνταξη

* Φοιτητικά Δρώμενα-Πανεπιστ. Παρεπόμενα

* ᾽Απόψεις καί σκέψεις

 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Περιοδικό “Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ”
Μαυρομιχάλη 32, Τ.Κ. 10680
Αθήνα
ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΤΕΥΧΗ
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ

active³ 4.7 · IPS κατασκευή ιστοσελίδων · Όροι χρήσης