ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ
ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ
12/01/2017
ΕΚΟΙΜΗΘΗ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΙ ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ «Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ»
27/02/2014
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
12/01/2017
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ τό νέο Τεῦχος ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017
02/05/2012
Μόλις κυκλοφόρησε DVD μέ ὅλη τήν ὕλη τῶν 50 ἐτῶν καί πλῆρες ψηφιακό Εὑρετήριο. Συνοδεύεται ἀπό Βιβλίο-Εὑρετήριο
Mailing list
Δώστε μας το email σας και μείνετε ενήμεροι

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012


Περιοδικό Ἡ Δράση μας, ἔτος ΝΑ', τ. 504 , ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012Περιεχόμενα

 
* Χριστούγεννα τῆς Φάτνης
(...πόσο κοντινός μας εἶσαι αὐτά τά Χριστούγεννα!
Ἔτσι ταπεινωμένοι καί ταπεινοί πού εἴμαστε...)

*  Χριστούγεννα
(ποίημα)

*  Ὁ μεσολαβητής
(Ἀβραάμ, ἄνθρωπος ἐμπιστευμένος στό Θεό. Τ’ ἀφήνει ὅλα γιά χάρη Του,
δέχεται ἔξοχες ὑποσχέσεις πού ξεπερνοῦνε τά συνηθισμένα μέτρα.
Ἕνας ἄνθρωπος πού πληροφορεῖται ἀπό τόν ἴδιο τό Θεό τά μέλλοντα,
πού ἀναδεικνύεται μεσολαβητής, ὑπερασπιστής,
συνήγορος τῶν συνανθρώπων του, ὅσο κι ἄν δέν τό ἀξίζουν...)


*  Ἐμβαθύνσεις στό ἀνεξιχνίαστο μυστήριο
τῆς θείας ἐνανθρωπήσεως

(Ἀποσπάσματα ἀπό τήν ὁμιλία του ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ πού ἔχει τίτλο
«Εἰς τήν κατά σάρκα σωτήριον Γέννησιν τοῦ Κυρίου
καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ»)


*  Σάν νά σέ νιώθω, ἔτσι που στέκεις σκεφτικός...
(Σέ νιώθω, γιατί παρόμοια ἀπορῶ κι ἐγώ. Πῶς εἶναι δυνατόν
νά βαδίζει κανείς τήν ὁδό τοῦ Κυρίου καί... τά πάντα
νά ἐναντιώνονται στήν πορεία του καί τελικά νά ὑποφέρει;)


*  Ἡ Βηθλεεμίτισσα Παναγία μέ τό χαμόγελο
(Τόσες εἰκόνες τῆς Παναγίας ἔχω προσκυνήσει,
δέν εἶδα σέ ἄλλη ἤ δέν πρόσεξα αὐτό τό χαριέστατο, σεμνό
καί σοβαρό χαμόγελο τῆς Βηθλεεμίτισσας, πού ἀποπνέει στοργή καί γαλήνη.)


*  Φῶς, πηγή ζωῆς
(... Τό φῶς προῆλθε ἀπό φῶς, ἀπό τό «Φῶς τό ἀληθινόν»!
Ἀνεκτίμητο δῶρο τοῦ Δημιουργοῦ πρός τά πλάσματά Του...)


*  Ὁ Ἅγιος Σπυρίδωνας
(ποίμα)

*  «Ἄπλωνε τό χέρι ὡς ἐπαίτης χάριν τῆς Πατρίδος»
(Ποιός; Ἕνας μεγάλος ἄνδρας, ὁ πρῶτος Κυβερνήτης τῆς Ἑλλάδος
μετά τήν ἀπελευθέρωση ἀπό τόν τουρκικό ζυγό, ὁ Ἰωάννης Καποδίστριας...)

*  Ὅταν ἡ ὀδύνη γίνεται ᾠδή
(Στό πρῶτο κεφάλαιο τoῦ βιβλίου τῆς Π. Διαθήκης
ἀναφέρεται τό δράμα τῆς θεοφιλεστάτης Ἄννης, ...)

*  Ἑλληνική φιλοσοφία καί χριστιανισμός (β΄)
(Χαρακτηριστικά ἀποσπάσματα κειμένου τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου
«Περί τῆς ἑλληνικῆς φιλοσοφίας ὡς παιδαγωγοῦ τῶν Ἑλλήνων πρός τόν χριστιανισμόν»,
ὑπογεγραμμένο «ἐν Ἀθήναις τῇ 17 Ἰουνίου 1896»)

*  Ἕνας τηλεφωνικός θάλαμος φωνάζει...
(Προχωροῦσαν στό δρόμο καί καθώς σήκωσαν τό βλέμμα τους
ἔπεσε σ’ ἕνα παράδοξο θέαμα. Μπροστά τους, στό κέντρο τῆς Ἀθήνας,
ἕνας τηλεφωνικός θάλαμος φωνάζει, ὁμολογεῖ καί διατυμπανίζει τό βίωμα κάποιου.)


*  Πενταδάκτυλος
(Μέσα μου νοιώθω ὅτι ἡ ζωή μου εἶναι ταυτισμένη μέ τόν πόνο
καί τήν ὀδύνη τῆς Κύπρου μας! Τῆς ἄλλοτε μακαρίας καί ἀέρινης νήσου!...)


*  Δυό λόχοι ἡρώων στό Μπιζάνι
(Ἑκατό χρόνια πέρασαν ἀπό τότε. Τά χώματα, τά ὁποῖα πότισαν μέ τό αἷμα τους,
σήμερα εἶναι ἐλεύθερα. Ἡ θυσία τους μεγάλωσε τήν Ἑλλάδα.
Ἕναν αἰώνα μετά,­ ἄς ἀναλογισθοῦμε τί ἀπάντηση
θά μπορούσαμε νά δώσουμε ἐμεῖς σ᾽ ἐκείνους...)


*  Σ᾽ ἀποζητοῦμε κυρ-Ἀλέξανδρε
(Χριστουγεννιάτικη δέηση)

*  Περιεχόμενα 2012

*  Ἑλλάς παντού
(Στά σύμβολα μεγάλων Πανεπιστημίων τοῦ κόσμου, σέ γέφυρες καί διόδια.
Φράσεις ἀπό τόν Ὅμηρο καί τόν Πυθαγόρα, ἑλληνικές ὀνομασίες πόλεων,
νά θυμίζουν ὅ,τι πολυτιμότερο σέ σοφία καί γνώση κατέχει ὁ κόσμος.)


*  Ἀντισυνταγματική ἡ μετάλλαξη    
τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν στά σχολεῖα

(Πρόσφατα ἐλάβαμε τήν παρακάτω  ἐπιστολή ἀπό
τόν ἀξιότιμο κ. Νικόπουλο Βασίλειο, ἐπίτιμο Πρόεδρο τοῦ Ἀρείου Πάγου,
τήν ὁποία καί δημοσιεύουμε, θεωρώντας ὅτι τά ὅσα διαλαμβάνονται σ᾽ αὐτήν
πρέπει νά τύχουν ἰδιαιτέρας προσοχῆς ἀπό ὅλους τούς ἀναγνῶστες τῆς «Δράσεως».)

 

Μόνιμες στήλες

* Γράμματα στή Σύνταξη

* Παρεμβάσεις

 * ᾽Απόψεις καί σκέψεις

 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Περιοδικό “Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ”
Μαυρομιχάλη 32, Τ.Κ. 10680
Αθήνα
ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΤΕΥΧΗ
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ

active³ 4.7 · IPS κατασκευή ιστοσελίδων · Όροι χρήσης