ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ
ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ
12/01/2017
ΕΚΟΙΜΗΘΗ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΙ ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ «Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ»
27/02/2014
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
12/01/2017
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ τό νέο Τεῦχος ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017
02/05/2012
Μόλις κυκλοφόρησε DVD μέ ὅλη τήν ὕλη τῶν 50 ἐτῶν καί πλῆρες ψηφιακό Εὑρετήριο. Συνοδεύεται ἀπό Βιβλίο-Εὑρετήριο
Mailing list
Δώστε μας το email σας και μείνετε ενήμεροι

ΑΥΓ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012


Περιοδικό Ἡ Δράση μας, ἔτος ΝΑ', τ. 501 , ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012


Περιεχόμενα

 
*
Πρεσβεύει γιά ὅλη τήν οἰκουμένη
(...Λευκοί καί μαῦροι, κίτρινοι καί ἐρυθρόδερμοι
ἀπό τή στιγμή πού βαπτίζονται στό ἅγιο ὄνομα τοῦ Υἱοῦ της
καί γίνονται μέλη τοῦ μυστικοῦ θεανθρωπίνου σώματός Του,
δηλαδή τῆς ἁγίας Ἐκκλησίας, αἰσθάνονται τήν Παναγία Μητέρα Του ὡς μητέρα τους.
Καί τήν τιμοῦν καί τήν ὑμνολογοῦν σέ ὅλα τά πλάτη καί μήκη τῆς γῆς.

Δέν εἶναι τοῦτο μία ψευδαίσθηση, ἕνα παραλήρημα
ἤ ἁπλῶς μία ὑποκειμενική συναισθηματική κατάσταση.
Εἶναι ἀδύνατον καί ἐντελῶς ἀπίθανο ἑκατομμύρια ἄνθρωποι,
αἰῶνες τώρα, στά τέσσερα σημεῖα τοῦ πλανήτη μας
νά ἔχουν ψευδαισθήσεις ταυτοχρόνως. Εἶναι θαῦμα αἰώνιο...)


* Στήν ἐπέτειο τοῦ θριάμβου
(...τή φετεινή ἑκατοστή ἐπέτειο τοῦ θριάμβου 1912-1913 τήν ἔχουμε ὅσο ποτέ ἀνάγκη.
Γι’ αὐτό σκύβουμε στίς σελίδες της, διαβάζουμε καί ἀντιγράφουμε,
γιά νά γεμίσει ὁ νοῦς μας γνώση καί ἡ ψυχή μας θαυμασμό καί δύναμη...)


  * Νίκη γιά τή ζωή
(Στίς 25 Ἰανουαρίου τοῦ 2012 ἡ Κοινοβουλευτική Συνέλευση
τοῦ Συμβουλίου τῆς Εὐρώπης [Σ.Ε.] στήν 6η συνεδρίασή της
ἐξέδωσε τό 1859/2012 ψήφισμα μέ τίτλο:
«Προστασία τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων καί τῆς ἀξιοπρέπειας,
λαμβάνοντας ὑπόψη τίς ἐκ τῶν προτέρων ὁδηγίες τῶν ἀσθενῶν».)


* Ἐπιστροφή στήν παιδεία!
(Ἐπιστροφή στήν παιδεία, κι εἶναι ὁ δάσκαλος
πού ἔχει τόν πρῶτο λόγο στήν τάξη, ὅσα μαθητοκεντρικά συστήματα κι ἄν θεσπιστοῦν.
Εἶναι ὁ δάσκαλος ὁ ἐμψυχωτής καί ὁ ὁδηγός.
Κι ἀνάλογα μέ τό ἰδεολογικό του σύμπαν θά ὁδηγήσει τή ρότα τῆς τάξης του.
Ἀνάλογα μέ τήν πνευματική του συγκρότηση θ’ ἀναγάγει τήν ἐκπαίδευση σέ παιδεία.)


  * Τό χρονικό τοῦ ὁλοκαυτώματος
(«Στίς 12 τό μεσημέρι τῆς 10ης Σεπτεμβρίου τοῦ σωτηρίου ἔτους 1821,
ἐπετέθησαν ἐναντίον τοῦ Ἱεροῦ Μοναστηρίου (Σέκου), ὅπου ἦταν κλεισμένοι
οἱ ἐθελοντές (ἱερολοχίτες), οἱ βάρβαροι Ἀγαρηνοί.
Καί ἐπειδή δέν μποροῦσαν μέ ἄλλον τρόπο νά τό ἐκπορθήσουν,
ἔβαλαν φωτιά καί τό ἔκαψαν γύρω τριγύρω μέ ὅλα τά κελιά...)


* Πῶς θά τό ξέρω; - ΑΛΗΘΙΝΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ
(«Κύριε εἰσήκουσας τῆς φωνῆς μου ἐν τῷ κεκραγέναι με πρός Σέ...
Εἰσήκουσας, Κύριε, τοῦ κλαυθμοῦ μου...».
Τώρα τό ξέρω πώς ἀκοῦς τήν προσευχή μου. Τό ξέρω...)


  * Μιά εἴδηση πού ἀγγίζει τό θαῦμα
(Ἕνα βράδυ, πρίν ἀπό λίγο καιρό, ὁ Μητροπολίτης Ἀργυροκάστρου,
Ἁγίων Σαράντα καί Χειμάρρας κ. κ. Δημήτριος
δέχθηκε τό ἀναπάντεχο τηλεφώνημα ἀπό τή Μόσχα.
..) 

 * Τό νόημα τῆς ἐλευθερίας - ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
(Τό σημερινό Σχολεῖο διακηρύσσει ὅτι θέλει τό μαθητή ἐλεύθερο.
Τό θέμα τῆς ἐλευθερίας θέλει σπουδή ἀπό ἄνθρωπο ἀληθινά ἐλεύθερο.
Ἀπό τό βιβλίο τοῦ ἐπιτυχημένου ἐκπαιδευτικοῦ Φιλολόγου-Ἱστορικοῦ Χρήστου Γ. Ἀνδρεάδη,
«Τό νόημα τῆς ἐλευθερίας στά πλαίσια τῆς Παιδείας»
μπορεῖ κανείς ν’ ἀντλήσει ἔμπνευση καί γνώση μιᾶς ζωῆς
στό νόημα καί τό βίωμα τῆς πραγματικῆς ἐλευθερίας καί τῆς οὐσιαστικῆς παιδείας.)


* Ἦταν ἡ σειρά μου...
(...Χωρίς νά τό καταλάβω, σχεδόν ἀνεπαίσθητα, δάκρυα ἄρχισαν
νά κυλοῦν ἀπό τά μάτια μου. Γιά τήν Πατρίδα μου. Γιά τήν Ἑλλάδα.
Ἦταν δάκρυα εὐλογημένα, ἑλληνικά, νοσταλγικά, πατριωτικά.
Τά πρῶτα μου δάκρυα στήν ξενιτιά... πού τά στέγνωνε ὁ ἀέρας ἐκείνης τῆς κρύας μέρας.
Νοσταλγία καί πόνος μαζί ἀγκαλιασμένοι γιά πρώτη φορά μέσα μου.
Καί γύρω τους ἕνας παραδοσιακός λεβέντικος ἑλληνικός χορός
ἀπό πεῖσμα νά τά καταφέρω, νά ἀντανακλῶ Ἑλληνισμό.
Εἶχα χάσει πιά τό βαφτιστικό μου ὄνομα. Ἤμουν «ὁ Ἕλληνας» πιά.
Ἔτσι θά μέ κοιτοῦσαν τά μάτια τῶν ξένων. Καί δέν ἔνιωθα μόνος.
Εἶχα παρέα δίπλα μου τή Σημαία, τήν ἔνιωθα νά κυματίζει μέσα μου καί γύρω μου!


* Μιά ἀνατρεπτική θεώρηση τῆς φτώχειας
(Τέτοιες ὧρες ἀποκαλύπτεται σέ ὅλο του τό μεγαλεῖο,
ἐπίκαιρος, ἀπροσδόκητος, ἀνατρεπτικός, ὁ λησμονημένος λόγος τοῦ Θεοῦ.
Καί ἔχει πολλά νά μᾶς πεῖ γιά τή φτώχεια. Πολύ διαφορετικά ἀπ᾽ αὐτά
πού ἀκοῦμε στίς εἰδήσεις. Πολύ πιό αἰσιόδοξα ἀπ᾽ τίς ἐκτιμήσεις τῶν οἴκων ἀξιολόγησης...)


* Ἡ τελευταία βυζαντινή αὐτοκράτειρα
(Μπροστά στά τείχη τῆς Κωνσταντινούπολης ἡ ἱστορία
στάθηκε γιά ἄλλη μιά φορά προσοχή. Κράτησε εὐλαβικά στά χέρια της
τό βιβλίο καί ἔγραψε μέ τό πορφυρό της μελάνι πώς ἔξω ἀπό τά τείχη
ῆς πόλης τῶν πόλεων ἡ τελευταία βυζαντινή Αὐτοκράτειρα,
πιστή στήν παράδοση καί στά ἰδανικά τῆς Ἑλληνικῆς φυλῆς,
ἀνάστησε γιά ἄλλη μιά φορά τήν ἀρχαία Ἀντιγόνη.)
 

* Στή ροή τῶν γεγονότων
(Στή ροή τῶν γεγονότων, τῶν δυσχερειῶν, τῆς οἰκονομικῆς δυσπραγίας,
τῆς ἀνεργίας, τῆς ὑποτίμησης, τῆς ἀπόγνωσης, δέν ἀρκεῖ κάποια βοήθεια.
Δέν ἀρκεῖ ἡ ἀνθρώπινη στήριξη μόνο, ἡ συγκεντρωτική διαμαρτυρία.

Γιά ἄλλο πράγμα χτυποῦν τά λεπτά τοῦ χρόνου· κάτι ἄλλο ἀφουγκράζεται ἡ καρδιά μας...)
 
*
Ἕως πότε, Κύριε;
(ποίημα)

* Ἡ παρουσία σας μᾶς δίνει κουράγιο
(Ἡ Χριστιανική Φοιτητική Δράση» αἰσθάνεται ἰδιαίτερη χαρά,
διότι ἡ περυσινή γόνιμη παρουσία της στό ἀκριτικό Καστελλόριζο
εἶχε φέτος συνέχεια πολύ θετική καί ἐλπιδοφόρα.)


* Στηρίγματα
(Δέν θά ἦταν ὑπερβολικό οὔτε ἀνέριστο ἄν χαρακτηρίζαμε
τήν κατάσταση πού ζεῖ τό ἔθνος μας μέ τούς σκοτεινούς καί σκληρούς χρόνους
τῆς τουρκοκρατίας... Οἱ ψυχές τσακίζονται καί ζητοῦν στηρίγματα...)


* Οἱ ἀξιοπρεπεῖς
(Τούς γνωρίσαμε, ζήσαμε μαζί τους. Μᾶς λίκνισαν στά γόνατά τους
τραγουδώντας μας νανουρίσματα·
«κοιμήσου πού παράγγειλα στήν Πόλη τά προικιά σου...».

Εἴμαστε τό χαμόγελό τους, ἡ ζωή τους ἡ ἴδια μετά τό μεγάλο τους πένθος,
τήν «καταστροφή»... Ἦταν αὐτοί οἱ σπουδαῖοι Ἕλληνες ἄνθρωποι –
οἱ παπποῦδες μας καί οἱ γιαγιάδες μας, οἱ μάρτυρες τοῦ ἐθνικοῦ ἐκείνου μαρτυρίου...)


 * Ἐκστρατεία 1912-1913 Α´
(Ἀποσπάσματα ἐπιστολῶν ἀπό τό μέτωπο ἑνός νεαροῦ εὐζώνου
πρός τή χήρα μητέρα του καί τίς τέσσερες ἄγαμες ἀδελφές του.
Μέσα ἀπό τίς γραμμές τῶν γραμμάτων αὐτῶν, πού ὑπό τύπο ἡμερολογίου
ἔχει ἐκδώσει ἡ οἰκογένειά του μέ τόν τίτλο: «Ἐκστρατεία 1912–1913»,
ὁ νεοσύλλεκτός μας, περιγράφει τήν ἐπιστράτευσή του, τόν ἀποχαιρετισμό,
τίς πρῶτες ἡμέρες καί συνθῆκες αὐτῆς τῆς ἐξορμήσεως,
τόν ἐνθουσιασμό, τήν κακοπάθεια καί τίς πρῶτες νίκες...)


* Κράτα, Κύριε, τήν καρδιά μου ἀνοιχτή
(ποίημα)

* Καί ὁ ἀετός ἔμεινε ἀετός
(Ἄ, πολιτεία μου πληγωμένη, Ἑλλάδα μου, πῶς μοιάζεις μέ τόν ἀετό!
Τί κι ἄν σέ πέταξαν οἱ λαοπλάνοι καί ἀνθρωποκτόνοι στήν παγκόσμια χοάνη,
νά λειώσεις καί νά ἐξαφανιστεῖς; Τί κι ἄν σέ ταΐζουν τροφές «μεταλλαγμένες»,
πού δέν σέ τρέφουν, ἀλλά σέ ἐξοντώνουν; Τί κι ἄν πασχίζουν νά σέ κάμουν κοτόπουλο;

Εἶσαι ἀετός...)
 

Μόνιμες στήλες

* Γράμματα στή Σύνταξη

*Φοιτητικά δρώμενα-Πανεπιστημιακά παρεπόμενα

* Παρεμβάσεις

 * ᾽Απόψεις καί σκέψεις

 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Περιοδικό “Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ”
Μαυρομιχάλη 32, Τ.Κ. 10680
Αθήνα
ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΤΕΥΧΗ
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ

active³ 4.7 · IPS κατασκευή ιστοσελίδων · Όροι χρήσης